SIMPOZION ȘI CONCURS STUDENȚESC PE TEMA SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (I.C.I.), Bucureşti, S.C. ASSIST SOFTWARE S.R.L., Suceava, S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.R.L., Bucureşti, în cadrul proiectului cofinanţat de Fondul Social European cu titlul „Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul TIC prin crearea unui laborator de securitate informaţională”, a organizat un SIMPOZION ȘI CONCURS STUDENȚESC PE TEMA SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE pe data de 23 octombrie 2015, începând cu ora 10:00, în Aula Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, clădire E.
Obiectivele specifice ale proiectului includ crearea unui laborator de securitate informatică, realizarea unui curriculum dezvoltat în domeniul securității informatice, instruirea a 5 cadre universitare pregătite pentru susținerea noului curriculum, instruirea în domeniul securității informatice a unui număr de168 studenți din ciclul de licență și master de la programele de studii inginerești în domeniile Calculatoare/Automatică/Electronică.
În cadrul concursul studențesc pe tema securității informatice au participat echipe formate din 2-5 studenţi înscriși în grupul țintă al proiectului care au finalizat programul de instruire prin completarea testului final de evaluare a cunoștințelor în domeniul securităţii informaţionale. În perioada 19 – 21 octombrie 2015 s-au înscris un număr de 7 lucrări în tematica domeniului securităţii informatice şi au inclus: referate, analize comparative, studii de caz, teste, cercetări ştiinţifice, prezentare aplicaţii software proprii, prezentare dispozitive hardware proprii.
La simpozionul studențesc au participat experți în domeniul securității informatice de la partenerii din proiect, cadre didactice de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava și studenți de la programele de studii inginerești în domeniile Calculatoare/Automatică/Electronică.
Lucrările înscrise la concursul studențesc au fost prezentate în cadrul simpozionului. În urma evaluării lucrărilor prezentate comisia de evaluare, formată din experți din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” Suceava și experți în domeniul Securității Informaționale de la partenerii din proiect, a acordat premii, în valoare de 2250 RON, următoarelor lucrări:
– AplicaÈ›ie web pentru testarea vulnerabilităților de tip SQL Injection, autori AndrieÈ™ Marian, Brădățan Silviu – Andrei, Zaharie – Butucel Teodor – David;
– Vulnerabilități comune în protejarea informaÈ›iilor personale, autori Bandol Roxana-Nicoleta, Roman Andrei-Alexandru;
– Extinderea afacerilor în mediul on-line. Avantaje. Probleme. SoluÅ£ii, autori Baciu Alexandru, Gurita Ovidiu
– Vulnerabilitatea web Cross Site Scripting, autori Pamparău Cristian, Cazacu Beniamin;
– Cross-site Scripting. Prezentare È™i metode de prevenire, autori Èšugui Ioan-Cristian, Doroftei Flavian.

Simpozionul s-a finalizat cu acordarea certificatelor de participare candidaților înscriși la concursul studențesc.

Comentarile sunt inchise