SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL A TERITORIULUI – GAL VALEA PRUTULUI

                                                                                                                                              COMUNICAT DE PRESĂ  –  ANUNȚ PRELUNGIRE

SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL A TERITORIULUI – GAL VALEA PRUTULUI APEL SELECȚIE MĂSURA M 19.2 (M5/6B) INTEGRAREA MINORITĂȚII ROME

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 19.2 (M5/6B) INTEGRAREA MINORITĂȚII ROME, sesiunea 1, apelul de selecție nr.2 /01.03.2018

AsociațiaGrupul de Acţiune Locală Valea Prutului (GAL VP) anunță:PRELUNGIRESESIUNII DE DEPUNERE  A PROIECTELOR pentru măsura M5/6B INTEGRAREA MINORITĂȚII ROME

  • Data limită până la care se prelungește apelul de selecție: 15 iulie 2018

Beneficiari eligibili:

  1. A.T – Comunele din teritoriul GAL Valea Prutului, U.A.T – orașul Ștefănești (oraș mic cu populația sub 20.000 locuitori);
  2. Asociații și fundații;
  3. Parteneriate între entităţile enumerate mai sus;
  4. GAL Valea Prutului poate fi beneficiar în cazul in care nu se depun proiecte în cadrul acestei măsuri.
  • Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni/măsuraM5/6B–000 euro.
  • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 30.000 euro.
  • Data limita de primire a proiectelor: 15 iulie 2018, ora 14:00

În cazul în care valoarea totală nerambursabilă a proiectelor depuse este cel puțin 110% din valoarea alocată apelului/sesiunii, termenul limită menționat la pct. 2.3 (15 iulie 2018)  se reduce. În acest caz, GAL Valea Prutului va anunța public pe site și în massmedia, că apelul de selecție  va fi închis,  în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunțului. (Confom instrucțiunilor din Ghidului emis de AM PNDR.)

Ø  Locul și intervalul orar de depunere a proiectelor: biroul GAL Valea Prutului, din comuna Popricani, județul Iași, incinta Primăriei Popricani (etaj II),  în perioada  15 martie 2018 – 15 iulie 2018, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Atenție!

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului v.02 elaborat de GAL VALEA PRUTULUI pentru măsura M5/6B INTEGRAREA MINORITĂȚII ROME care se regăsește pe site-ul GAL: www.galvaleaprutului.ro, la următoarea adresă: https://galvaleaprutului.ro/ghiduri-proceduri/ghiduri/.Versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate se gaseste la sediul GAL.

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE, SPRIJIN ŞI CONSILIERE se pot obține la sediul GAL Valea Prutului din com. Popricani,(ultimul etaj din incinta Primăriei Popricani) site: www.galvaleaprutului.ro, email: galvaleaprutului@gmail.comsau telefon 0232.474.992.

 

 

                 

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.