SESIUNE DE INFORMARE la Madrid în cadrul proiectului INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! POCU/89/3/7/107510 anunț

CIT – IRECSON – Centrul de Informare Tehnologică, în calitate de partener 3, anunță sesiunea de informare organizată în cadrul proiectului INVESTEȘTE IN ȚARA TA, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Sesiunea de informare va avea loc în data de 17.12.2017, începând cu ora 11:00, la Madrid, în Torejon de Ardos, .situat pe Avenida de Castilla nr. 48, etajul 1.

INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! are ca obiectiv general dezvoltarea antreprenoriatului în rândul românilor din Diaspora prin stimularea inițiativei antreprenoriale a 336 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), prin sprijinirea lor pentru înființarea de afaceri inclusiv prin oferirea unui suport financiar pentru 41 de afaceri prin oferirea de microgranturi.

Proiectul face parte din Componenta 1 – Diaspora Start-Up, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7 – Creșterea Ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din mediul urban. Valoarea finanțării nerambursabile este de 12.000.179,66 lei, iar durata de implementare este de 36 luni, în perioada 23.09.2017-22.09.2020.

Rezultatele concrete care vor contribui la creșterea impactului sunt:

  • 336 de persoane din grupul țintă vor crea premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri, atât în cadrul proiectului, cât și ulterior, bazate pe cunoștințele dobândite
  • 82 de noi locuri de muncă vor fi create în mediul privat din sectorul nonagricol, vor genera prin sustenabilitatea lor un effect pozitiv în rândul familiilor angajaților dar și în comunitățile din care aceștia provin
  • 41 de firme vor fi create și fananțate în cadrul proiectului prin acordarea de microgranturi în valoare de maximum 37.500 euro / afacere

 

Informații suplimentare:

CIT – IRECSON

dl. Bogdan Ciocănel, Coordonator activități Partener 3

tel./fax: 0314379948/0314379948

email: office@cit-irecson.ro

Comentarile sunt inchise