Seminar interregional din cadrul campaniei de conștientizare privind oportunităţile oferite studenţilor prin efectuarea vizitelor de consiliere și a stagiilor de pregătire practică în companii din Uniunea Europeană și România

MiÈ™carea Română pentru Calitate, asociaÈ›ie profesională non-profit al cărei obiectiv principal este promovarea culturii calității, în mediul univesitar È™i cel de afaceri, a coordonat în perioada 2010-2013, primul său proiect strategic POSDRU, care a vizat, printre altele, organizarea unui număr de 450 stagii de practică studenÈ›ească la organizaÈ›ii din Uniunea Europeană. Acest proiect a fost realizat ca un parteneriat, împreună cu Universitatea Transilvania din BraÅŸov, Universitatea din Craiova, AMADEUS Association – Viena È™i MAC-Team aisbl – Bruxelles.

Feedback-ul obÈ›inut de la studenÈ›i È™i succesul activităților dezvoltate prin respectivul proiect ne-au motivat să continuăm parteneriatul într-o formulă extinsă, alături de Universitatea din PiteÅŸti, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău È™i AgenÅ£ia de Dezvoltare Durabilă a JudeÅ£ului BraÅŸov, în cadrul proiectului „CreÈ™terea capacității de integrare pe piaÈ›a muncii a studenÈ›ilor È™i absolvenÈ›ilor prin consiliere È™i plasamente practice”, finanÅ£at din Fondul Social European, Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieÅ£ii cu piaÅ£a muncii”, Domeniul major de intervenÅ£ie 2.1 „TranziÅ£ia de la ÅŸcoală la viaÅ£a activă”.

În acest context, vă invităm să participați în data de 30 Octombrie 2015, începând cu ora 9.30, la Universitatea din Craiova, Sala Albastră, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 13, Craiova, la Seminarul interregional din cadrul campaniei de conștientizare privind oportunităţile oferite studenţilor prin efectuarea vizitelor de consiliere și a stagiilor de pregătire practică în companii din Uniunea Europeană și România.

Chairmain al acestui eveniment organizat în cadrul proiectului „CreÈ™terea capacității de integrare pe piaÈ›a muncii a studenÈ›ilor È™i absolvenÈ›ilor prin consiliere È™i plasamente practice”, este domnul Prof. dr. ing. Dr. h.c. Fănel Iacobescu, în calitatea sa de manager de proiect.

În prezidiu vor participa reprezentanţi ai mediului universitar (Prorector Soare Marian, Universitatea din Craiova; Prorector Simona Lache, Universitatea „Transilvania din Brașov”; Rector Sebastian Pârlac, Universitatea din Pitești; Ion Cristea, responsabil Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău) şi ai mediului de afaceri (C.S. Romania, NetRom, Heineken), studenţi, reprezentanţi ai beneficiarului şi ai partenerilor proiectului, reprezentanţi ai presei, estimându-se participarea a peste 150 de persoane.

În cadrul seminarului interregional de conștientizare vor avea loc:
1. Prezentări ale activităților și rezultatelor obținute de către partenerii implicați în proiect, privind acțiunile de consiliere și orientare profesională respectiv efectuare a stagiilor de practică în companii din România și din Uniunea Europeană;
2. Prezentări ale reprezentanților companiilor din România, în cadrul cărora s-au desfășurat stagii de practică pentru studenți;
3. Prezentări ale studenților care au efectuat excursii tematice și vizite de studiu la organizații din România, precum și a celor care au participat la stagii de practică în companii din Uniunea Europeană;
4. Festivitatea de premiere a studenților care au dovedit un grad mare de implicare pe parcursul excursiilor tematice și a vizitelor de studiu.

Activitățile implementate prin proiectul strategic „CreÈ™terea capacității de integrare pe piaÈ›a muncii a studenÈ›ilor È™i absolvenÈ›ilor prin consiliere È™i plasamente practice” au asigurat:

– accesul a peste 5300 de studenÈ›i, la activități de consiliere în carieră. Activitatea de consiliere include excursii de câte 3 zile, pe parcursul cărora se efectuează vizite de studiu la firmele importante pentru specializarea studenÈ›ilor, in vederea familiarizării studenÈ›ilor cu conceptul de carieră. Dintre organizaÈ›iile care au primit vizitele studenÈ›ilor È™i care au participat la consilierea studenÈ›ilor în vederea dezvoltării carierei, putem aminti: Centrala Nucleară de la Cernavodă, Șantierul Magistralei 5 de Metrou BucureÈ™ti, Pirelli Slatina, Continental Sibiu, Hella TimiÈ™oara, Ina Schaeffler BraÈ™ov, Huawei BucureÈ™ti, Microsoft România.

– asigurarea a 200 stagii de practică la firme din Viena, Austria. Partenerul AMADEUS Association, în colaborare cu MiÈ™carea Română pentru Calitate, asigură organizarea unui număr de 200 de stagii de practică (internship-uri) la firme din Viena. Fiecare stagiu are durata de 3 sătămâni, iar prin proiect sunt acoperite integral cheltuielile de transport, cazare È™i masă ale studenÈ›ilor.

– asigurarea a 160 de stagii de practică la firme din România. OrganizaÈ›ii precum Heineken România, C.S. România, NetRom, Softronic, Continental BraÈ™ov, Eurocopter BraÈ™ov, Ina Schaeffler BraÈ™ov au colaborat cu echipa de implementare a proiectului pentru organizarea unor stagii de practică la un nivel înalt pentru studenÈ›ii celor 4 Universități partenere.

Mişcarea Română pentru Calitate
Adresa: strada Părului, nr. 8, cod 200346, Craiova, jud. Dolj
Tel/Fax: 0351.451.047/0251.545.553
E-mail: mrco@rdscv.ro
Web: www.mrco.ro; www.consilieresipractica.rrv.ro

Comentarile sunt inchise