SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE PENTRU PERIOADA DE FINANTARE 2014 – 2020

Proiect ContaPlus te invita la cursul intitulat ” Scrierea proiectelor europene pentru perioada de finantare 2014-2020″ in Bucuresti.

Lector Invitat: Ioana CERBU Specialist proiecte europenescrierea_proiectelor_dec

 

TEMATICA ABORDATA:

I. INTRODUCERE:

1.1 Cele 11 obiective strategice.

II. PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020:

2.1 Programele Operationale 2014-2020 si alocare financiara 2014-2020.

III. MANAGEMENTUL SI SCRIEREA PROIECTULUI:

3.1 Cadrul de asigurare a calitatii proiectelor;
3.2 Identificarea proiectelor in functie de necesitatile la nivel national, regional si local;
3.3 Selectia proiectelor;
3.4 Pregatirea candidaturii (elaborarea dosarului tehnic);

IV. DURATA DE VIATA IN FUNCTIE DE GHIDUL SOLICITANTULUI A UNUI PROIECT SI SUSTENABILITATEA:

4.1 Cererea de finantare;
4.2 Planul de afaceri si autoevaluarea;
4.3 Analiza Swot;
4.4 Studiul de piata;

4.5 Bugetul proiectului;
4.6 Investigatia tehnica;
4.7 Studiul de fezabilitate .

V. AUDITUL INTERN SI EXTERN IN PROGRAMELE CU FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE:

5.1. De ce este nevoie de audit?
5.2. Auditul programelor cu fonduri structurale.

VI. IMPLEMENTARE (PRINCIPIILE IMPLEMENTARII):

6.1 Planificarea si re-planificarea;
6.2 Monitorizarea;
6.3 Raportarea.

VII. DISCUTII LIBERE.

Mai multe detalii si inscrieri aici

Comentarile sunt inchise