Primul audit al performanței instituțiilor publice locale, realizat de către cetățeni

În perioada Octombrie 2015 – Aprilie 2016, Fundația Progress alături de 250 voluntari și peste 1600 cetățeni au auditat performanța primăriilor și a instituțiilor publice locale din 14 orașe prin aplicarea unui chestionar de analiză a percepției. În urma generării rapoartelor de audit și a prezentării acestora instituțiilor locale, prin întâlniri în agorele comunitare din biblioteci, voluntarii și cetățenii au reușit să determine, în unele cazuri, schimbarea modului în care autoritățile și serviciile publice locale răspund nevoilor comunității.

Desfășurat în Bistrița, Brașov, București (Sector 6), Cluj-Napoca, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Focșani, Oradea, Ploiești, Piatra-Neamț, Râmnicu Vâlcea, Suceava, Târgu-Jiu și Tîrgu Mureș, auditul performanței a reprezentat un exercițiu practic prin care voluntarii din proiectul “Al Treilea Spațiu al Cetățeniei Active” și-au consolidat competențele de participare publică. Chestionarul a fost aplicat unui eșantion de conveniență având 115 cetățeni/oraș (în medie 60 pentru primărie și 55 pentru serviciile publice auditate), evaluând percepția acestora cu privire la performanța instituțională.

Instituțiile și furnizorii de servicii publice locale vizate de audit au fost: Regia Autonomă de Transport București, SC Aquabis SA Bistrița, Regia Autonomă de Transport Brașov, Spitalul Județean de Urgență Cluj, Spitalul Județean de Urgență Deva, Biblioteca Județeană „I.G. Bibicescu“ Caraș-Severin, SC Transport Public SA Focșani, SC Termoficare Oradea SA, Spitalul Județean de Urgență Prahova, Inspectoratul Şcolar Județean Neamț, Inspectoratul Şcolar Județean Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava, Inspectoratul Şcolar Județean Gorj și Spitalul Clinic Județean Tîrgu Mureș.

Chestionarul de audit a măsurat percepția pe 5 seturi de dimensiuni-cheie (etică şi moralitate; imparţialitate şi lipsa conflictelor de interese; încredere şi responsabilitate; calitate şi competenţă; transparenţă şi participare publică), ceea ce a permis calcularea unui indice al performanței per instituție, exprimat numeric între 10 și 50 (10 fiind scorul minim de performanță, iar 50 – scorul maxim).

Răspunsurile colectate indică următoarele scoruri de audit pentru primării: 28,61 – Primăria FocÈ™ani (performanță medie); 27,02 – Primăria Piatra-NeamÈ› (performanță medie); 26,38 – Primăria Tîrgu MureÈ™ (performanță medie); 26,33 – Primăria Oradea (performanță medie); 23,4 – Primăria Târgu-Jiu (performanță medie); 23,07 – Primăria BraÈ™ov (performanță medie); 22,88 – Primăria Cluj-Napoca (performanță medie); 21,90 – Primăria Râmnicu Vâlcea (performanță medie); 21,89 – Primăria Deva (performanță medie); 20,03 – Primăria Suceava (performanță medie); 19,29 – Primăria BistriÈ›a (performanță slabă); 19,24 – Primăria Drobeta-Turnu Severin (performanță slabă); 18,32 – Primăria PloieÈ™ti (performanță slabă); 14,97 – Primăria Sectorului 6 – BucureÈ™ti (performanță slabă).

Serviciile publice analizate au obÈ›inut următorii indici de performanță: 23,12 – Biblioteca JudeÈ›eană “I.G.Bibicescu” din Drobeta-Turnu Severin (performanță medie); 21,91 – Inspectoratul Școlar JudeÈ›ean NeamÈ› (performanță medie); 19,40 – Inspectoratul Școlar JudeÈ›ean din Târgu-Jiu (performanță slabă); 19,01 – SC Transport Public SA FocÈ™ani (performanță slabă); 17,83 – Inspectoratul Școlar JudeÈ›ean Vâlcea (performanță slabă); 17,60 – Spitalul Clinic JudeÈ›ean de Urgență Cluj (performanță slabă); 17,50 – Spitalul Clinic JudeÈ›ean Tîrgu MureÈ™ (performanță slabă); 17,09 – SC Aquabis SA BistriÈ›a (performanță slabă); 16,10 – Regia Autonomă de Transport BraÈ™ov (performanță slabă); 15.24 – Spitalul JudeÈ›ean de Urgență din Deva   (performanță slabă);  15.15 – SC Termoficare SA Oradea (performanță slabă); 12.90 – Regia Autonomă de Transport BucureÈ™ti (performanță slabă); 12.75 – Spitalul Judetean de Urgență Prahova (performanță slabă).

Toate rezultatele obținute de primării și servicii publice reprezintă percepția lotului de cetățeni investigați și nu pot fi generalizate pentru întreaga comunitate.

Salutăm deschiderea la dialog a instituÈ›iilor care au răspuns invitaÈ›iei de a afla rezultatele auditului – primăriile municipiilor BistriÈ›a, BraÈ™ov, Deva, FocÈ™ani, Oradea, Suceava, Târgu-Jiu È™i instituÈ›iile sau furnizorii de servicii publice din BistriÈ›a, BraÈ™ov, BucureÈ™ti, Cluj-Napoca, Drobeta-Turnu Severin, FocÈ™ani, Oradea, PloieÈ™ti, Piatra-NeamÈ›, Suceava È™i Târgu-JiuÈ™i care au agreat măsuri de corectare a performanÈ›ei scăzute în domeniile indicate de cetățeni.

Măsurile agreate de către primării și alte instituții publice locale, precum și rapoartele de audit pot fi consultate integral pe pagina www.al-treilea-spatiu.ro, secțiunea Știri.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați:

Dr. Camelia Crișan, Director Executiv
camelia.crisan@progressfoundation.ro

***

Detalii despre proiect: “Al Treilea Spațiu al Cetățeniei Active” este un proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, din cadrul Fondului ONG România, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 220.884 EUR. Proiectul este implementat de Fundația Progress (www.progressfoundation.ro) în parteneriat cu Biblioteca Națională a României și cu alte 13 Biblioteci Județene din România. Proiectul a debutat în iulie 2014 și va fi implementat la nivel național până în aprilie 2016. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.al-treilea-spatiu.ro. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Despre FundaÈ›ia Progress: ÃŽnfiinÈ›ată în 2002 în BistriÈ›a, FundaÈ›ia Progress este o organizaÈ›ie neguvernamentală ce pilotează iniÈ›iative locale în domeniul educaÈ›iei/formării, (e-)incluziunii, dezvoltării comunitare È™i voluntariatului pe care le scalează apoi, la nivel naÈ›ionalm ca bune practici, inovatoare È™i de impact. ÃŽn centrul abordării privind dezvoltarea stau bibliotecile judeÈ›ene È™i locale ca hub-uri de învățare pe tot parcursul vieÈ›ii È™i centre de inovare socială; instituÈ›ii fundamentale pentru a ajunge la aproape orice grup social È™i/sau comunitate, în special la cele marginale. Viziunea FundaÈ›iei Progress este că „small is beautiful”, ceea ce înseamnă că activitățile sau intervenÈ›iile punctuale pot avea un mare impact asupra oamenilor È™i a comunităților. De aceea motto- ul programelor fundaÈ›iei este: „Small steps, giant leaps!” (Prin paÈ™i mici, salturi uriaÈ™e). InformaÈ›ii suplimentare despre activitățile FundaÈ›iei Progress sunt disponibile pe pagina de web www.progressfoundation.ro.

Despre Fondul ONG: Programul “Fondul ONG în România” este parte a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014. Obiectivul general al Programului este sprijinirea dezvoltării societății civile și consolidarea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare durabilă. Operatorul Fondului ONG în România este Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, împreună cu partenerii săi Fundația pentru Parteneriat și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi. Informații suplimentare privind Fondul ONG în România se pot regăsi pe pagina de web www.fondong.fdsc.ro.

Comentarile sunt inchise