Obligatii in cazul inchirierii in scop turistic

Conform legislatiei in vigoare, persoanele care inchiriaza in scop turistic camere sau locuinte aflate in proprietate personala au obligatia de a depune la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Declaratia 220. In baza acestei declaratii vor plati impozit si contributii, daca veniturile obtinute provin din inchirierea a 1 pana la 5 camere inclusiv, pentru o perioada de minim 24 de ore si maxim 30 de zile, intr-un an calendaristic, catre orice persoana care calatoreste in scop turistic sau in afara mediului sau obisnuit de viata.

Aceasta modalitate de impozitare nu se aplica persoanelor fizice autorizarte, intreprinderilor individuale sau familiale care sunt proprietari de structuri de primire turistica cu functiune de cazare certificata de Ministerul Turismului.

Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a unei camere sau a locuintei aflate in proprietate personala pot fi impozitate pe baza normei anuale de venit sau, optional, in sistem real.

Declaratia 220 privind venitul estimat/norma de venit, insotita de fisa capacitatii de cazare, trebuie depuse de catre contribuabili la organele fiscale pana la data de 31 ianuarie, pentru anul in curs. In situatia in care veniturile incep sa fie realizate dupa data de 31 ianuarie, inclusiv, contribuabilii au obligatia completarii si depunerii Declaratiei 220 si a fisei capacitatii de cazare, pentru anul fiscal in curs, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

In urma depunerii Declaratiei 220, impozitul pe venit si platile anticipate de CASS se stabiliesc si se comunica de catre organul fiscal catre contribuabili, prin decizie de impunere, prin aplicarea cotei de 16%, impozit final, respectiv 5,5% contributia catre CASS, asupra normei anuale de venit, ajustata cu coeficientii de corectie, dupa caz.

Potrivit Articolului 68 din Codul Fiscal, contribuabilii au dreptul sa opteze pentru determinatea venitului net anual, obtinut din inchirierea in scop turistic, in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Exercitarea optiunii se face prin completarea si depunerea Declaratiei 220 pana la 31 ianuarie inclusiv, pentru fiecare an fiscal sau in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, in cazul in care venitul incepe a fi realizat dupa data de 31 ianuarie inclusiv. Pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului, contribuabilii au obligatia de a depune Formularul 200 – Declaratie privind venitul realizat, prin care se declara venitul net annual determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Organele fiscale competente pentru administrarea veniturilor provenit din inchirierea camerelor sau a locuintelor aflate in proprietate personala sunt:

  • organele fiscale in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa de domiciliu sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu;
  • organele fiscale in a carui raza se afla situat imobilul, in cazul contribuabililor fara domiciliu fiscal in Romania.

MM Expert va sta la dispozitie cu servicii de contabilitate financiara Cluj, acestea includ intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele. Daca sunteti in cautarea unui partener serios si de incredere, apelati la MM Expert.

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.