Lansarea proiectului ERASMUS +, KA1 „Mobilități europeane – Poartă de acces pentru piața muncii a asistenților medicali”, nr. proiect 2018-1-KA102-047833

Școala Postliceală Sanitară Slatina din județul Olt, anunță începerea derulării unui nou proiect ERASMUS+ cu titlul „Mobilități europeane – Poartă de acces pentru piața muncii a asistenților medicali”, având ca parteneri clinica LOS TULIPANES, La Chana și organizația intermediară MEP Europrojects Granada Spania și ASREM (Azienda Sanitaria Regionale del Molise) și organizația intermediară SUBMEET – incontrarsi per crescere, Campobasso – Italia, continuând dezvoltarea dimensiunii europene în formarea profesională a elevilor noștrii.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 – VET, cu un grant de 52.690 euro. Proiectul se adresează unui grup de 20 de elevi de la Școala Postliceală Sanitară Slatina de la specializarea asistent medical generalist, elevii ai anilor II și III de studiu, având ca Obiectiv general  ”Creșterea competențelor profesionale ale elevilor de la Școala Postliceală Sanitară, participanți la stagii de mobilitate transnaționale în vederea integrării pe piața muncii, după finalizarea școlii”.

Obiectivele specifice sunt reprezentate de:

O1. Consolidarea cunoștințelor teoretice cu cele practice prin parcurgerea învățământului clinic aferent modulelor M50 si 51.

O2. Dobândirea compețentelor profesionale în asigurarea urgențelor medicale de la specializarea asistent medical generalist anul III, pe o perioadă de 3 săptămâni.

O3. Asimilarea de competențe profesionale în domeniul îngrijirilor reumatismale și nutritive în timpul mobilității europene.

O4. Reducerea absenteismului școlar în rândul elevilor Școlii Postliceale Sanitare Slatina prin interesul crescut de participare în cadrul proiectelor Erasmus+.

O5. Îmbunătățirea competențelor culturale, lingvistice, personale acumulate într-o țară europeană (Italia și Spania).

Stagiile de pregătire practică europene au drept scop dezvoltarea principiilor și deprinderilor practice, necesare în profesia de asistent medical și contribuie la o bună corelare a competențelor elevilor cu cerințele angajatorilor și constituirea unui parteneriat consolidat între școala noastră și unitățile medicale din Europa. De asemenea, participarea în cadrul mobilităților europene le oferă participanților șansa de a dobândi cunoștințe, abilități și competențe practice, ajutându-i în acumularea experienței necesare pe o piață a muncii deschise în domeniul medical.

Informații suplimentare despre proiect puteți obține accesând blogul proiectului https://proiectesanitara.files.wordpress.com/ și site-ul școlii www.sanitaraslatina.ro .

 

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.