Lansare proiect „Investește în țara ta!” (POCU/89/3/7/107510)

Comunicat de presa

 

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu Primăria Municipiului Făgăraș (Partener 1), Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP (Partener 2) și CIT – Centrul de Informare Tehnologică SRL (Partener 3) anunță lansarea proiectului “Investește în țara ta!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul face parte din Componenta 1- Diaspora Start-Up, Axa Prioritară 3–Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7–Creșterea Ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Valoarea finanțării nerambursabile este de 12.000.179,66 lei, iar durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, în perioada: 23.09.2017-22.09.2020.

 

Conferința de lansare a proiectului va avea loc joi, 16 noiembrie 2017, la ora 13:00, în sala de consiliu a Primăriei Municipiului Făgăraș.

 

            Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea antreprenoriatului în rândul românilor din Diaspora prin stimularea inițiativei antreprenoriale a 336 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), prin sprijinirea lor pentru înființarea de afaceri, inclusiv prin oferirea unui suport financiar pentru 41 de afaceri prin oferirea de microgranturi.

Prin proiectul “Investește în țara ta!se vor oferi măsuri integrate pentru grupul țintă, ce vizează sprijin prin informare, consiliere, formare antreprenorială, dar și servicii suport precum consultanță și mentorat.

 

Rezultatele care vor contribui la creșterea impactului sunt:

  • 336 de persoane din grupul țintă (șomeri, persoane inactive, persoane angajate), vor crea premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri, atât în cadrul proiectului, cât și ulterior, bazate pe cunoștințele dobândite.
  • 82 noi locuri de muncă create în mediul privat din sectorul nonagricol, vor genera prin sustenabilitatea lor un efect pozitiv în rândul familiilor angajaților dar și comunităților din care aceștia provin.
  • 41 de noi firme vor fi create și finanțate în cadrul proiectului prin acordarea de microgranturi în valoare de maximum 37.500 euro/afacere; acestea vor putea fi susținute ulterior prin fonduri disponibile la nivel național și/sau internațional pentru dezvoltarea afacerii.

 

Informații suplimentare se pot obține de la Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună – AEVB

Persoană de contact: Daniela Iuliana DROJ, manager de proiect

Telefon: 031.432.84.36, email: office@aevb.ro

Comentarile sunt inchise