Inovare şi calitate în adaptarea programelor de studii de licenţă din domeniul Ştiinţe Administrative la cerinţele pieţei muncii şi societăţii bazate pe cunoaştere

anunt_v4

În cadrul proiectului POSDRU “Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice – Acronim: DISSAJ”, în data de 31.01.2015 au fost organizate 3 workshop-uri concurs cu tema ”Inovare şi calitate în adaptarea programelor de studii de licenţă şi masterat din Domeniile Ştiinţe Administrative şi Ştiinţe Juridice la Cerinţele Pieţei Muncii şi Societăţii Bazate pe Cunoaştere”. Workshop-urile au fost organizate pe trei secţiuni, printre care şi cea aferentă programelor de studii din domeniul Ştiinţe Administrative – Licenţă (ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ și ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI SECRETARIAT).

Workshop-ul a vizat analiza metodelor şi mijloacelor de îmbunătăţire a calităţii programelor de studii, a standardelor şi competenţelor[1] profesionale și transversale dobândite de absolvenţi, de identificare a bunelor practici și a eventualelor disfuncţionalităţi existente, pentru a permite o continuă adaptare a programelor de studii de licenţă din domeniul Ştiinţe Administrative la cerinţele pieţei muncii şi societăţii bazate pe cunoaştere.

La workshop a participat un număr de 15 studenţi de la programul de studii Asistenţă Managerială şi Secretariat, în calitate de membri ai grupului ţintă. Printre ideile studenţilor participanţi la workshop, s-au putut identifica: ▪ Amplificarea caracterului practic al programelor de studii/discipline; ▪ Introducerea unor stagii de pregătire practică, specifice locurilor de muncă disponibile în rândul angajatorilor, care să le permită studenţilor să acumuleze minim 6 luni de experienţă; ▪ Dezvoltarea de parteneriate cu mediul public şi privat pentru creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor; ▪ Creşterea interactivităţii între participanţii la cursuri şi seminarii etc.

Dezbaterile organizate în cadrul workshop-ului desfășurate într-un mediu competiţional care a stimulat spiritului inovativ al participanţilor, au contribuit la clarificarea unor problematici de actualitate privind competenţele dorite și necesare a fi dobândite de către studenți, viitori absolvenți, în vederea optimizării inserției pe piaţa muncii.

În cadrul proiectului, pentru dezvoltarea carierei durabile într-o societate bazată pe cunoaştere, Echipa USV-DISSAJ promovează principiile orizontale contribuind la conştientizarea grupului ţintă cu privire la importanţa respectării principiilor orizontale: Inovare şi TIC, Egalitatea de şanse, Dezvoltare durabilă şi Îmbătrânire activă.

Pentru informaţii suplimentare: www.dissaj.usv.ro, dissaj@usv.ro

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Ionel BOSTAN – Responsabil informare, publicitate ÅŸi logistică

 

[1] Conform Cadrului Național al Calificărilor

Comentarile sunt inchise