Inițiativă privind strategiile de educație, formare profesională și ocuparea forței de muncă

FiaTest – IniÈ›iativă privind strategiile de educaÈ›ie, formare profesională È™i ocuparea forÈ›ei de muncă//

VETWORK este un proiect Leonardo da Vinci care a început pe 01 octombrie 2012, are o durată de trei ani și își propune să ofere o inițiativă în care actori implicați în strategiile de educație, formare profesională și ocuparea forței de muncă pot lucra împreună într-o perspectivă durabilă, astfel încât să se asigure un impact puternic la acțiuni comune, în conformitate cu prioritățile și obiectivele strategice ale Comunicatului de la Bruges, pentru noi competențe, pentru noi locuri de muncă, ca o condiție necesară pentru durabilitatea rezultatelor propuse la cele două niveluri :

1 ) Nivelul de guvernare prin colaborarea părților interesate (de exemplu: identificarea de noi competențe pentru elevi , formare profesională și formatori din cadrul companilor, definirea de criterii și procese de calitate, etc );

2 ) Nivelul de implementare a formarii profesionale la locul de muncă, cu maxim de impact și eficiență.

Pentru a face acest lucru, proiectul implică trei componente principale : cercetare , dezvoltare È™i crearea de reÈ›ele. Zona de focalizare a proiectului va fi o zona de resurse pentru formarea profesionala care va integra Invățarea la locul de muncă „WBL – Work Based Learning ” È™i servicii suport pentru furnizorii de formare profesională.

Principalele elemente inovatoare prezentate în proiectul VETOWRK sunt :

– Asigurarea unui instrument de benchmarking ( testat si validat de către grupurile-È›intă in cadrul proiectului), un instrument de măsurare a eficacității furnizorilor de formare profesionala si a companiilor ce practica invatarea la locul de muncă.

– Furnizarea de ghiduri practice È™i recomandări de politici elaborate în comun cu beneficiarii direcÈ›i care vin să sprijine grupurile È›intă în îmbunătățirea proceselor desfasurate,  cu efecte pozitive asupra responsabilizării  individuale , actiunilor de mobilitate È™i creÈ™terea interesului pentru formare profesională È™i inovare .

FiaTest – IniÈ›iativă privind strategiile de educaÈ›ie, formare profesională È™i ocuparea forÈ›ei de muncă//

Obiectivele specifice VETWORK sunt :

  • Să ofere o serie de exemple, „poveÈ™ti de succes”, acÈ›iuni  comune ale furnizorilor de formare profesională si lumea muncii. Aceste bune practici prezintă elemente È™i strategii inovatoare È™i creative pentru a reduce decalajul de implementare existent între ceea ce se învață È™i ceea ce se aplică È™i este necesar la locul de muncă , având în vedere în special procesele de inovare ( în conformitate cu Noi competenÈ›e pentru Noi iniÈ›iative de locuri de muncă) ;
  • Să proiecteze, dezvolte È™i testeze un sistem de benchmarking potrivit atât nevoilor companiilor, angajaÈ›ilor si furnizorilor de formare profesională ( măsurarea eficienÈ›ei în reducerea decalajului de implementare È™i asistarea acestora în redefinirea strategiei pentru îmbunătățirea performanÈ›ei , cât È™i nevoilor Europene exprimate în Comunicatul de la Bruges ( inovare metodologică È™i organizatorică, excelenta , asigurarea calității , evaluarea È™i certificarea învățării formale È™i informale È™i încurajarea mobilității)
  • Să lanseze un exerciÈ›iu de consens care implică reÈ›ele de discuÈ›ii tematice cu privire la provocările È™i recomandări pentru inovare (metodologic È™i organizatoric), excelenta ,  asigurarea calității, evaluarea È™i certificarea  învățării formale È™i informale, acÈ›iuni de mobilitate între FFP (furnizori de formare profesionala)  È™i lumea muncii, discuÈ›ii în care vor fi implicaÈ›i reprezentanÈ›i ai partenerilor sociali, întreprinderilor, furnizorii de formare , formatori , reprezentanÈ›i ai organizaÈ›iilor care furnizează servicii de ocuparea forÈ›ei de muncă , autoritățile publice ,  institutii de cercetare, elevii È™i studenÈ›i, etc.
  • Să faciliteze È™i sa menÈ›ină o Comunitate on-line de învățare în care FFP, companii È™i alte parÈ›i interesate se pot întălni virtual si face schimb de practici È™i experienÈ›e cu privire la învățare.
  • Să ofere un set de recomandări de politici È™i factorii de decizie de inovare profesională într-o perspectivă integrată între FFP È™i lumea muncii, dimensiunea de punere în aplicare, precum  și un set de linii directoare care se adresează furnizorilor de formare profesională, companiilor, angajaÈ›ilor pentru planificare, implementare , evaluare si certificare a actiunilor de învățare la locul de muncă.

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.