Indeplinirea cu succes a indicatorilor pentru identificarea și informarea grupului țintă cu privire la activitățile implementate în cadrul proiectului DEIS

“DEIS-Dezvoltare Economică prin Incluziune Socială” POSDRU/173/6.1/S/149041

DUPLEX 91 SRL, Beneficiar al proiectului POSDRU/173/6.1/S/149041 – „DEIS-Dezvoltare Economică prin Incluziune Socială”, demarat în data de 15 ianuarie 2015, anunță îndeplinirea cu succes a indicatorilor pentru activitatea „A3. Identificare și informare grup țintă cu privire la activitățile implementate în cadrul proiectului ”.

Această activitate desfășurată în regiunile Centru și București Ilfov s-a concretizat în derularea campaniilor de informare a persoanelor din grupul țintă cu privire la activitățile derulate în cadrul proiectului și în realizarea unei baze de date cu beneficiarii proiectului și înregistrarea acestora în grupul țintă.

Ca urmare a implementării acestei activități până în luna 9 de proiect au fost înregistrați în baza de date:

-65 de femei în situații de risc

-30 de persoane de etnie romă

-15 victime ale violenței în familie

-9 manageri de întreprinderi sociale

Toate aceste 119 persoane au participat la activitățile desfășurate în cadrul proiectului, 56 dintre acestea fiind angajate în cadrul Structurilor de Economie Socială înființate prin proiect.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economiei sociale în regiunile Centru și București Ilfov, în vederea facilitării creării de structuri ale economiei sociale. Ne propunem să intensificăm crearea de forme de ocupare variate, în diferite sectoare de activitate pentru categoriile dezavantajate, printr-un Parteneriat funcțional generator de noi servicii și oportunități. Cele 9 structuri de economie socială create în regiunile București-Ilfov și Centru în mediul rural și în mediul urban au rolul de a genera efecte pozitive asupra categoriilor defavorizate, a familiilor acestora, a comunităților din cele 2 regiuni de implementare a proiectului, aducând beneficii întregii economii.

Proiectul este implementat în parteneriat de următoarele entități:

  • Duplex 91 SRL- Lider de parteneriat
  • N&C Turism- partener 1.
  • Next G Plus SRL- partener 2.Pentru informaÈ›ii detaliate despre proiect vă rugăm să scrieÈ›i la adresa proiect@duplex91.ro, persoană de contact Carmen Alexandru, Expert implementare

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.