ÎNCHEIEREA PROIECTULUI “ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR EDUCAŢIONALE ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT ÎN DOMENIUL TIC PRIN CREAREA UNUI LABORATOR DE SECURITATE INFORMAŢIONALĂ”

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (I.C.I.) Bucureşti, S.C. ASSIST SOFTWARE S.R.L. Suceava, S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.R.L. Bucureşti, a derulat, pe o perioadă de 18 luni, un proiect cofinanţat de Fondul Social European, în cadrul domeniului major de intervenţie 1.2 „Calitate în învățământul superior” cu titlul „Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în cadrul programelor de licenţă şi masterat în domeniul TIC prin crearea unui laborator de securitate informaţională”.

Obiectivul general al proiectului a contribuit la extinderea oportunităților de învățare și promovarea inovării în învățământul superior prin organizarea de activități specifice asigurării securității informatice în condițiile simulării de laborator a atacurilor informatice. Prin instruirea în domeniul securităţii informaţionale a unui grup țintă de 173 de persoane format din 168 de studenți şi masteranzi, și 5 cadre didactice universitare, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POS DRU și la realizarea indicatorului de program privind dezvoltarea capitalului uman și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea pe piața muncii, precum și la atingerea obiectivelor specifice care vizează promovarea educației și formării inițiale și continue de calitate, inclusiv a învățământului superior și cercetării, respectiv facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului au inclus crearea unui laborator de securitate informatică, realizarea unui curriculum dezvoltat în domeniul securității informatice, instruirea a 5 cadre universitare pregătite pentru susținerea noului curriculum, instruirea în domeniul securității informatice a unui număr de168 studenți din ciclul de licență și master.

Grupul țintă al proiectului a fost format din 168 studenți de la programele de studii inginerești în domeniile Calculatoare/Automatică/Electronică, la nivel de licență/master, și 5 cadre didactice care predau cursuri la respectivele specializări în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Prin echiparea unui laborator de securitate informatică și formarea unui număr de 5 formatori din rândul cadrelor didactice, proiectul contribuie direct la creșterea eficacității educaționale a curriculumului. Cei 168 de studenți, membri ai grupului țintă, vor beneficia pe termen lung de cunoștințele teoretice și abilitățile practice dobândite în proiect şi vor avea șanse suplimentare de inserție pe o piață a muncii competitivă și inovatoare. În acest scop în perioada 19 – 23 octombrie 2015 s-a organizat un simpozion studențesc şi un concurs pe tema securității informatice în cadrul căruia au fost premiate 5 lucrări ale echipelor formate din studenţi din grupul ţintă. La aceste evenimente au participat experți în domeniul securității informatice de la partenerii din proiect, cadre didactice de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava și studenții de la programele de studii inginerești în domeniile Calculatoare/Automatică/Electronică. Simpozionul studențesc s-a finalizat cu acordarea certificatelor de participare candidaților înscriși la concursul studențesc şi informarea printr-o conferinţă de presă.

Efectul pozitiv pe termen lung al proiectului, la nivel instituțional, îl reprezintă existența unei baze materiale și a capitalului uman format pentru transmiterea de cunoștințe teoretice și practice în domeniul securității informatice pentru următoarele generații de studenți și masteranzi, precum și capacitatea dezvoltării unui sistem de securitate informațională destinat propriei organizații.

 

 

Comentarile sunt inchise