În atenţia solicitanților ce au depus cereri de finanțare în cadrul cererii de proiecte nr. 1/2017 – Măsura 3/2B Tineri fermieri la GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

 

În perioada 18.09.2017-17.10.2017 Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest a lansat cererea de proiecte nr. 1/2017 Măsura 3/2B Tineri fermieri, în cadrul căreia au fost depuse 29 de cereri de finanțare.

Cererile de finanțare depuse au intrat în procesul de verificare şi evaluare de către experții evaluatori.

Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile se acordă pentru o perioadă de maximum trei/cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de: 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO; 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la încheierea Contractului de Finanțare și 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru exploatațiile pomicole) de la încheierea Contractului de Finanțare.

Conform ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte nr. 1/2017 Măsura 3/2B Tineri fermieri,Procesul de selecție și procesul de soluționare a contestațiilor se desfășoară potrivit „Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din strategia de dezvoltare locală a GAL Microregiunea DBSV 2014‐2020 (SDL)”, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la momentul lansării sesiunii, publicat pe site-ul www.galdbsv.ro.

În perioada imediat următoare, GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest va comunica rezultatele fiecărui solicitant.

Pentru informații suplimentare ne găsiți la următoarele date de contact:

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Strada Vladimir Streinu, nr. 44, Găești, județ Dâmbovița

Tel: 0733 788 361; E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com;

Website: www.galdbsv.ro

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.