Finalizarea proiectului ERASMUS +, KA1 „Stagiu de calitate – Pașaport pentru piața muncii”, nr. proiect 2017-1-KA102-036240

Școala Postliceală Sanitară Slatina din județul Olt, anunță încheierea proiectului Erasmus +, KA 102 intitulat ”Stagiu de calitate – Pașaport pentru piața muncii”. Acest proiect a fost finanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus plus, Acțiunea Cheie 102 – Proiecte de mobilitate, formare profesională (VET), proiect al cărui grant a fost de 43392 euro. Proiectul a fost conceput pentru a răspunde creșterii calitative a desfășurării instruirii practice profesionale, facilitând efectuarea unui stagiu clinic pentru 16 elevi de la calificarea asistent medical generalist, domeniul sănătate și asistență pedagogică, nivel 5 CNC interesați de acumularea experienței medicale  într-o țară dezvoltată din punct de vedere al aparaturii și al modernizărilor, organizați în două fluxuri (flux 1 – 22.04.2018 – 19.05.2018 și flux 2 – 03.06.2018 – 30.06.2018). Prin derularea stagiilor europene moderne, am atins obiectivul general al proiectului, și anume: Dezvoltarea competențelor profesionale ale participanților de la calificarea asistent medical generalist, anul III de la Școala Postliceală Sanitară Slatina în vederea creșterii inserției pe piața muncii. Considerăm că acest obiectiv a fost atins, deoarece la doar două luni de la finalizarea proiectului 6 din cei 16 participanți se regăsesc pe piața muncii medicale locale, naționale și europene.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

O1.Dobândirea de competențe profesionale în geriatrie și îngrijiri paliative de la specializarea asistent medical generalist pe o perioada de 4 săptămâni.

O2.Creșterea ratei inserției absolvenților Școlii Postliceale Sanitare pe piață muncii locale, naționale, internaționale după finalizarea cursurilor.

O3.Cresterea gradului de adaptabilitate la cerințele pieței de muncă europene din domeniul medical prin efectuarea mobilităților europene.

O4.Dezvoltarea competențelor personale de comunicare și cooperare în relații de muncă într-o țară europeană.

Stagiul de practică din Granada, Spania a fost intermediat de organizația MEP Europrojects SL Granada, care a asigurat atât logistica mobilității cât și pregătirea culturală a participanților și s-a realizat în clinica Los Tulipanes, La Chana – Spania. La mobilitate au participat 16 elevi de la Școala Postliceală Sanitară. În perioada de implementare a proiectului 02.10.2017 -01.11.2018 au fost derulate următoarele activități: managementul proiectului, desfășurarea unei vizite pregătitoare în perioada 20 – 24 martie 2018, asigurarea aspectelor logistice necesare mobilităților (subcontractarea cazării, transferului, vizitelor culturale și transportului intern partenerului transnational, achiziționarea biletelor de avion, a polițelor de asigurare, procurarea Cardului European de Sănătate etc), desfășurarea mobilităților (flux 1 – 22.04.2018 – 19.05.2018 și flux 2 – 03.06.2018 – 30.06.2018), desfășurarea vizitelor de monitorizare, organizarea activităților de publicitate și diseminare a proiectului. În termeni de rezultate proiectul a vizat atât rezultate tangibile, cât și rezultate intangibile. Ca rezultate tangibile în cadrul proiectului au fost realizate caiete de practică, fișa individuală zilnică de lucru, documetele de mobilitate Europass, iar rezultatele intangibile au fost atinse prin îmbunătățirea performanțelor de învățare în condiții reale de muncă la patul bolnavului, creșterea abilităților de comunicare în limbile engleză și spaniolă. Impactul principal asupra celor 16 participanți se poate observa prin devoltarea profesională și personală, a schimbărilor de mentalitate, a gândirii critice, a lucrului în echipă, a creșterii încrederii și stimei de sine.

Informații suplimentare despre proiect puteți obține accesând blogul proiectului https://proiectesanitara.files.wordpress.com/  și site-ul școlii www.sanitaraslatina.ro.

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.