Finalizarea procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul Măsurii 3/2B Tineri fermieri la GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest anunță finalizarea soluționării procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul măsurii 3/2B Tineri fermieri, măsură destinată fermierilor din teritoriul microregiunii Dâmbovița Sud-Vest și care a fost deschisă în perioada 18.09.2017-17.10.2017.

În urma acestei etape, situația celor 30 de proiecte depuse se prezintă astfel: 1 proiect retras, 5 proiecte neconforme, 1 proiect neeligibil, 20 de proiecte eligibile selectate pentru finanțare și 3 proiecte eligibile, dar nefinanțate. Fiecare beneficiar a fost notificat cu privire la situația cererilor de finanțare depuse.

Valoarea publică totală alocată măsurii 3/2B Tineri fermieri este 816.276,18 Euro, iar valoarea totală a celor 23 de proiecte depuse și declarate eligibile este de 920.000 Euro, fiecare proiect având o valoare de 40.000 Euro.

Pentru mai multe informații privind evaluarea proiectelor depuse în cadrul măsurii 3/2B, pe site-ul www.galdbsv.ro se regăsește raportul de evaluare, raportul intermediar de selecție, raportul de contestații și raportul final de selecție.

De asemenea, vă anunțăm că, în urma evaluării de către AFIR a proiectelor selectate pentru finanțare de către GAL există posibilitatea ca lista proiectelor selectate pentru finanțare să sufere modificări, urmând ca acest fapt să fie anunțat solicitanților de către GAL.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la următoarele date de contact:

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Strada Vladimir Streinu, nr. 44, Găești, județ Dâmbovița

Tel: 0733 788 361; E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com;

Website: www.galdbsv.ro

Comentarile sunt inchise