Finalizare proces de evaluare cereri de finanțare depuse în cadrul Măsurii 3/2B Tineri fermieri la GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest anunță finalizarea evaluării cererilor de finanțare depuse în cadrul măsurii 3/2B Tineri fermieri, măsură în cadrul căreia au fost depuse 30 de proiecte de către fermierii din teritoriul microregiunii Dâmbovița Sud-Vest.

În urma acestei etape, pe site-ul www.galdbsv.ro au fost publicate rapoartele de evaluare și de selecție, rapoarte ce relevă următoarea situație: 1 proiect retras, 5 proiecte neconforme, 1 proiect neeligibil, 20 de proiecte eligibile selectate pentru finanțare, 3 proiecte eligibile, dar nefinanțate.

Valoarea publică totală alocată măsurii 3/2B Tineri fermieri este 816.276,18 Euro, iar valoarea totală a celor 23 de proiecte depuse și declarate eligibile este de 920.000 Euro, fiecare proiect având o valoare de 40.000 Euro.

În perioada următoare se va derula procesul de soluționare a contestațiilor, care se desfășoară potrivit „Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din strategia de dezvoltare locală a GAL Microregiunea DBSV 2014‐2020 (SDL)”, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la momentul lansării sesiunii, publicat pe site-ul www.galdbsv.ro.

Vă reamintim că Măsura 3/2B Tineri fermieri a fost deschisă primirii cererilor de propuneri de proiecte în perioada 18.09.2017-17.10.2017, iar valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile se acordă pentru o perioadă de maximum trei/cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de: 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO; 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la următoarele date de contact:

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Strada Vladimir Streinu, nr. 44, Găești, județ Dâmbovița

Tel: 0733 788 361; E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com;

Website: www.galdbsv.ro

Comentarile sunt inchise