Dincolo de diferență – dezbatere publică cu și despre discriminare și empatie în organizații

Dezbaterea publică “Managementul diversității în organizații – femeia și empatia emoțională”, organizată ieri, în Constanța, a reunit 60 de stakeholderi relevanți din domeniu. Reprezentanții Agenţiei Naţionale Antidrog și ai companiei de consultanță Loop Operations, alături de invitați au evaluat modul în care organizațiile, atât de la nivel regional, cât și național încurajează diversitatea, comportamentul asociativ, inițiază și implementează alternative care au ca rezultat o incluziune reală a tuturor angajaților.

Discuțiile s-au axat, în special, pe modul în care sunt percepute calitățile și talentele femeilor pe piața muncii, fiind identificate obstacolele pe care le au acestea de depășit ca urmare a barierelor și stereotipurilor care le împiedică să-și dezvolte cariere profesionale de succes. Managementul diversității de gen generează un mediu de lucru care favorizează productivitatea, iar satisfacția angajaților este considerabil ridicată.

Mihaela Rus, Conferențiar Universitar Dr. și vicepreședintă a Senatului Universității Ovidius din Constanța a subliniat importanța înființării unui departament anti-discriminare în cadrul organizațiilor. Un exemplu de bune practici îl constituie chiar instituția pe care a reprezentat-o. În cadrul universității, prof. Rus, cu susținerea reprezentaților studenților, a propus și a înființat un departament de monitorizare a modului în care sunt respectate drepturile studenților, cât și a cadrelor didactice. Domnia sa a subliniat că reperele valorice cu privire la femei și calitățile acestora sunt importante în raport cu aportul femeilor în societate și în organizație. Pentru a depăși bariere de gen e important ca femeia să nu mai fie percepută ca instrument sexual, deși din păcate, de multe ori mass-media promovează acest model.

Doamna Emilia Murineanu, directoare în cadrul AJOFM Constanța a adus în atenția participanților nevoia de schimbare a curriculei și a atitudinii cadrelor didactice cu privire la rolurile pe care le poate îndeplini femeia în social. Totodată, există o reală nevoie de a fi dezvoltat un sistem de promovare, care să se constituie în model de bune practici pentru a fi preluat în cât mai multe instituții publice. Revenind la importanța educației în susținerea drepturilor și autoafirmarea femeii în spațiul publi,c s-au constat existența unor diferențe între femeile cu studii medii și superioare și cele necalificate. Acest lucru se regăsește și în modul în care prima categorie știe să își apere și să-și promoveze interesele în fața angajatorilor dar nu numai.

Necesitatea conceperii unor repere cantitative, cât și calitative care să măsoare și să fotografieze realitatea socială și interesele de gen e concluzia la care au ajuns participanții la discuții. Prin intermediul acestor mecanisme se pot propune politici publice și modificări legislative, instituționale care să se constituie în factor mobilizator pentru o mai mare incluziune pe piața muncii fie că vorbim de femei sau bărbați, de etnii, religii, orientare sexuală diferite. Unitatea în diversitate se va prezenta astfel nu doar ca un motto, ci ca o realitatea socială.

AgenÅ£ia NaÅ£ională Antidrog È™i compania de consultanță Loop Operations sunt parteneri în cadrul proiectului „Egalitate pe piaÈ›a muncii – Șansa TA la un viitor mai bun!”, proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÈ›ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Acest eveniment face parte dintr-un demers mai amplu în cadrul căruia partenerii îşi propun sa realizeze o amplă analiză asupra problemei excluziunii sociale şi profesionale a femeilor aparţinând grupurilor vulnerabile, cauzată în special de absenţa unei educaţii adecvate şi a abilităţilor necesare pentru ocuparea unui loc de muncă.

Proiectul „ Egalitate pe piaÈ›a muncii – Șansa TA la un viitor mai bun!” caută să contribuie la creÈ™terea oportunităților de angajare pentru femeile aparÅ£inând grupurilor vulnerabile în vederea creării unei pieÈ›e a muncii inclusive È™i are ca principale direcÈ›ii de acÈ›iune următoarele: creÅŸterea oportunităţilor de angajare pentru femeile aflate în situaÈ›ii de risc de excluziune socială; îmbunătățirea accesului egal la ocupare È™i construire a unei cariere de succes; implicarea autorităților publice (centrale È™i locale) ÅŸi a altor organizaÅ£ii relevante (ONG-uri, asociaÈ›iilor de IMM-uri, sindicate, patronate, camere de comerÈ›) în probleme ce È›in de egalitatea de È™anse È™i accesul egal al femeilor pe piaÈ›a muncii; derularea de studii relevante în domeniu.

Pentru mai multe detalii legate de proiect şi parteneri, ne puteţi contacta la adresa de e-mail comunicare@loopoperations.ro

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.