Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava în calitate de Beneficiar, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Public, prin CEntrul de Formare şi Cercetare în Administraţia Publică (CEFCAP), implementează proiectul cu titlul „Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice” (DISSAJ), în valoare totală eligibilă de 2 168 207 lei.
Obiectivul general al proiectului vizează în mod permanent creşterea calităţii în învăţământul superior prin îmbunătăţirea programelor de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice în vederea adaptării la cerinţele pieţei muncii şi dezvoltării mecanismelor de creştere a accesului la învăţământul superior.
Grupul ţintă al proiectului este format din minim 525 – maxim 615 studenţi de la programele de studii de Licenţă din domeniile Ştiinţe Administrative (Administraţie Publică, Asistenţă Managerială şi Secretariat) şi Juridice (Drept), precum şi de la programele de studii de Masterat din domeniul Ştiinţe Administrative (Management şi Administraţie Europeană şi Management şi Audit în Administraţie şi Afaceri).
Principalele activităţi ale proiectului urmăresc dezvoltarea, inovarea, îmbunătăţirea şi implementarea curriculei îmbunătăţite pentru cele 5 (cinci) programe de studii universitare de Licenţă şi Masterat din Domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice, precum şi creşterea accesului la învăţământul superior în contextul porţilor deschise către învăţământul superior de calitate într-o societate europeană bazată pe cunoaştere.
Nu în ultimul rând, sub egida Zilelor carierei, Echipa USV-DISSAJ promovează principiile orizontale contribuind la conştientizarea grupului ţintă cu privire la importanţa respectării următoarelor teme orizontale: Inovare şi TIC, Egalitatea de şanse, Dezvoltare durabilă şi Îmbătrânire activă, pentru dezvoltarea carierei durabile şi societăţii bazate pe cunoaştere.
Perioada de implementare a proiectului este: 14 Mai 2014 – 13 Septembrie 2015.
Locul de desfăşurare a proiectului este: Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava.
Principalele rezultate şi indicatorii urmăriţi prin implementarea proiectului sunt:
▪ 5 programe de Licenţă şi Masterat dezvoltate, adaptate şi implementate conform CNCIS;
▪ Acordarea a minim 1050 – maxim 1230 Subvenţii (250 lei subvenţie/câte 2/student, membru în grupul ţintă);
▪ 14 Competiţii studenţeşti şi 14 seturi de Premii, inclusiv Diplome pentru premianţi şi Certificate participanţi;
▪ Studii şi analize privind creşterea calităţii programelor de studii universitare de Licenţă: Administraţie Publică, Asistenţă Managerială şi Secretariat, Drept, precum şi de Masterat: Management şi Administraţie Europeană şi Management şi Audit în Administraţie şi Afaceri;
â–ª Documente strategice relevante actualizate/dezvoltate/validate/implementate – învăţământ superior.

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.