: DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR TIP LEADER pentru măsura M2/3A – PROCESAREA PRODUCȚIEI AGRICOLE

 

COMUNICAT DE PRESA

DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE

ÎN CADRUL SDL A TERITORIULUI – GAL VALEA PRUTULUI

APEL SELECȚIE sM 19.2, MĂSURA M2/3A – PROCESAREA PRODUCȚIEI AGRICOLE

AsociațiaGrupul de Acţiune Locală Valea Prutului(GAL VP)anunţă:  DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR TIP LEADER pentru măsura M2/3A – PROCESAREA PRODUCȚIEI AGRICOLE

Data lansării apelului de selecție: 15 iunie 2018

Măsura lansată a apelului de selecție:

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 (M2/3A) PROCESAREA PRODUCȚIEI AGRICOLE, sesiunea 1, apelul de selectie nr.2/25.05.2018

Beneficiari eligibili:

  • “fermieri” definiti conform HG nr. 226/2015 din teritoriul Valea Prutului:

(PFA, I.I., I.F., SNC, SCS, SA, SRL, Societate comercială cu capital privat ; Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, Societate agricolă ; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativă agricolă; Grup de producători);

  • cooperative agricole si asociatii de crescatori de animaledin teritoriul Valea Prutului;
  • micro-intreprinderi si intreprinderi mici;

Bugetul total al măsurii  M2/3A din SDL– 177.569,66 euro 

Fonduriledisponibilealocate acestui apel pe măsuraM2/3A–177.569,66 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  177.569,66 euro.

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil: 50 % din valoarea eligibilăa proiectului(Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20% pentru fiecare criteriu de selecţie indeplinit, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90% in anumite cazuri, mentionate in ghidul solicitantului).

Contribuție/cofinanțare privată:50 %

Data limita de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: biroul GAL Valea Prutului, din comuna Popricani, județul Iași, incinta Primăriei Popricani (etaj II),  în perioada  15 iunie 2018 – 25 iulie 2018, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsuriisunt cuprinse în Ghidul solicitantuluielaborat de GAL Valea Prutului pentru măsura M2/3A – Procesarea producției agricole, publicat pe pagina web www.galvaleaprutului.ro.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Telefon fix: 0232.474.992, Email: galvaleaprutului@gmail.com

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliată a apelului, disponibil în format electronic sau tipărit, la biroul GAL Valea Prutului sau pe site-ul asociației www.galvaleaprutului.ro, secțiunea https://galvaleaprutului.ro/apeluri-de-selectie/apeluri-active/.

Informații detaliate privind accesarea și implementarea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului afferent măsurii M2/3A – Procesarea producției agricole, elaborat de GAL Valea Prutului, ghid care se regăsește pe site-ul nostru, la următoarea adresă https://galvaleaprutului.ro/ghiduri-proceduri/ghiduri/.

La sediul GAL Valea Prutului se regăsește și verswiunea pe suport tipărit (hârtie) a informațiilor detaliate afferent măsurii lansate.

 

Avizat,

Maria Hudema – manager

 

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.