Curs: Managementul si ingineria investitiilor publice

Curs: Managementul si ingineria investitiilor publice

Afla totul despre elementele de legislatie si reglementare din domeniul investitiilor publice, identifica conceptele de baza, devino expert in domeniu.

Cursul „Managementul si Ingineria Investitiilor Publice” se adreseaza personalului administratiei publice care intra in contact cu procedurile derularii investitiilor si faciliteaza cunoasterea si aplicarea optima a legislatiei si normelor in domeniu, precum si prevenirea si depasirea obstacolelor intampinate in activitatea curenta.

Cursantii vor invata modul de realizare a proiectelor de investitie, structura acestora, cat si evaluarea cantitativa si calitativa a investitiilor corespunzatoare legislatiei in constructii, procedurile de derulare a contractelor de furnizare bunuri, servicii si lucrari de contructii – montaj, instrumentele si tehnicele specifice ce pot fi utilizate in managementul operational si organizational al investitiilor.

 

Cursul este organizat de furnizorul de formare profesionala ProiectContaPlus ( www.proiect-contaplus.ro) in perioada 8-10 aprilie in Brasov ( la cerere pot fi organizate si in alte locatii din tara)

 

Tematica abordata:

 I. ASPECTE GENERALE, TEORETICE SI PRACTICE:

 1. Conceptul de inginerie. Definitii, aspecte tehnice si economice. Implicatii ale ingineriei tehnice in
 2. domeniul investitiilor.
 3. Conceptul de management. Managementul operational si organizational al investitiilor.
 4. Conceptul de inginerie economica in relatie cu managementul operational si organizational.
 5. Categorii de investitii publice. Conceptul de Infrastructura in investitii publice.
 6. Documentatiile tehnico-economice aferente derularii investitiilor publice: proiecte tehnice pe specialitati de investitii, analize cost-beneficiu.

 

II. STRUCTURAREA PROIECTELOR DE INVESTITIE:

 1. Clasificarea proiectelor dupa complexitate. Clasificarea proiectelor in functie de domeniul de aplicare. Proiecte structurale, proiecte de dezvoltare socio-culturala.
 2. Planificarea strategica si operationala a investitiilor.
 3. Aspecte care definesc structurarea unui proiect de investitie. Documentele aferente derularii proiectelor publice. Implementarea proiectelor.

III. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROIECTAREA TEHNICA A CONSTRUCTIILOR:

 1. Clasificarea generala a constructiilor. Tipuri de constructii cu utilitate publica.
 2. Documentatii de prognozare si evaluare a investitiilor conform HG28/2008: Studiu de fezabilitate (SF) / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI).
 3. Scopul si structura unui proiect tehnic. Documentele aferente unui proiect tehnic si semnificatia lor. Legislatia care reglementesza proiectarea tehnica.
 4. Managementul proiectarii tehnice. Etapele proiectarii tehnice a constructiilor. Documentatii pentru avizarea lucrarilor si obtinerea autorizatiei de construire.

IV. STUDII DE CAZ PRIVIND PROIECTAREA:

 1. Studiul de caz nr. 1: SF si documentatie faza DT+DE privind constructia unui sistem de canalizare.
 2. Studuiul de caz nr. 2: DALI si documentatie faza DT+DE privind modernizare drum comunal.
 3. Studuiul de caz nr. 3: SF si documentatie faza DT+DE privind realizarea unei constructii edilitare.

V. EVALUAREA CANTITATIVA SI CALITATIVA  A INVESTITIILOR CORESPUNZATOR LEGISLATIEI IN CONSTRUCTII:

 1. Legea  50/1991 actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Legea 177/2015 pentru actualizarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.
 2. Legislatia privind urbanismul. Implicatiile urbanistice ale investitiilor publice.
 3. Cantitati de lucrari si materiale la lucrari de constructii-montaj. Listele de utilaje si echipamente, fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor.
 4. Proceduri privind analiza structurii unui proiect tehnic, fara necesitatea cunostintelor tehnice de specialitate.

VI. DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITII:

 1. Acte normative care reglementeaza derularea procedurilor de achizitii. Principii privind adjudecarea ofertelor si evitarea conflictelor de interese. Proceduri de achizitie pentru beneficiari publici.
 2. Structura Caietelor de sarcini pentru achizitii servicii, bunuri si lucrari.
 3. Elemente administrative si juridice privind structura documentatiilor de achizitii.
 4. Structura ofertelor pentru lucrari de constructii-montaj. Devize de lucrari. Verificarea devizelor in raport cu listele de cantitati.

VII.  DERULAREA CONTRACTELOR DE FURNIZARE BUNURI, SERVICII SI LUCRARI DE CONSTRUCTII-MONTAJ:

 1. Monitorizarea achizitiilor de bunuri si servicii. Aspecte juridice privind receptia calitativa si cantitativa.
 2. Monitorizarea lucrarilor de contructii-montaj din punct de vedere valoric si calitativ. Cartea constructiei.
 3. Monitorizarea calitativa a evolutiei lucrarilor de constructii-montaj, corespunzator Legii 10/1995 modificata prinLegea 177/2015, privind calitatea in constructii.
 4. Monitorizarea documentelor financiare aferente lucrarilor de constructii-montaj. Corespondenta intre documentele valorice ale investitiei: liste cantitati/liste echipamente – devize aferente contractului de furnizare/lucrari- situatii de lcurari – facturi.

VIII. STUDII DE CAZ PRIVIND MONITORIZAREA

Pentru a vizualiza intrega tematica abordata in cadrul cursului, va invitam sa accesati site-ul nostru, www.proiect-contaplus.ro.

Contact:

office@proiect-contaplus.ro/ 0730.102.230

 Va asteptam!

Echipa ProiectContaPlus

Comentarile sunt inchise