Curs Managementul riscului. Riscuri si vulnerabilitati la coruptie in sectorul public.

Proiect ContaPlus te invita sa participi cursul “Managementul riscului. Riscuri si vulnerabilitati la coruptie in sectorul public” in luna mai, in Brasov.

Cursul se adreseaza atat personalului cu functii de conducere, cat si celui de executie din cadrul entitatilor publice, avand drept scop furnizarea competentelor necesare proiectarii, implementarii si mentinerii unui sistem de management al riscului modern si ,,inteligent”, adaptat specificului entitatii publice.

Cursul isi propune ca, pornind de la delimitarea principalelor concepte teoretice, a cadrului general si a standardelor de control intern/managerial, prin intermediul exemplelor, studiilor de caz si a principalelor elemente practice specifice implementarii (documente, microstructuri functionale etc.), sa furnizeze participantilor instrumentele necesare implementarii unui sistem de management al riscului suplu si debirocratizat, care permite conducerii entitatii publice sa ,,controleze” mai putin, insa sa ,,detina controlul” functionarii acesteia.

De asemenea, cursul are drept scop deschiderea unui forum de discutii aplicate cu privire la etica, integritate si prevenirea coruptiei in institutiile publice, cu ajutorul unei abordari practice a principalelor concepte din aceste domenii, precum si a riscurilor si vulnerabilitatilor asociate.

TEMATICA ABORDATA

 1. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL:
 • Modificarile aduse Codului controlului intern/managerial prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015.
 • Matricea de corespondenta a noilor 16 standarde de control intern/managerial cu cele 25 de standarde vechi.
 • Responsabilitatile conducatorilor entitatilor publice in domeniul controlului intern/managerial prevazute in Codul controlului intern/managerial aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015.
 • Motive pentru care controlul intern/managerial trebuie sa reprezinte o preocupare a managementului. Cum poate ajuta sistemul de control intern managerii din entitatile publice pentru cresterea gradului de respectare a cadrului legal si reducerea riscului de eroare a angajatilor
 • Organizarea si functionarea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial in entitate. Solutii privind organizarea. Documente minimale privind functionarea comisiei. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.
 • Planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.
 1. ASPECTE PRACTICE PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL:
 • Ce cuprinde si cum trebuie abordat un standard de control intern/managerial in vederea implementarii.
 • Prezentarea succinta a fiecarui standard, documente si structuri functionale minimale in implementarea acestora.
 • Cum raspundem la cele trei intrebari aferente fiecarui standard din chestionarul de autoevaluare si cum justificam raspunsul (model de completare a chestionarului pentru o entitate publica).
 • Aspecte practice privind activitatea de autoevaluare si intocmirea documentelor specifice de raportare in domeniul controlului intern/managerial.
 • Integrarea standardelor de control intern/managerial in activitatile curente ale entitatii.
 • Control ,,birocratic” vs. control ,,inteligent”.
 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI:
 • Relatia intre managementul riscului si controlul intern/managerial.
 • Incertitudine, risc si oportunitate.
 • Ce este riscul si ce atitudine trebuie sa avem fata de acesta?
 • Relatia intre risc si obiective.
 • Vocabular minimal privind managementul riscului.
 • Microstructuri si posturi necesare pentru organizarea managementului riscului.
 • Responsabilitati in domeniul managementului riscului.
 • Model practic de organizare a managementului riscului intr-o entitate publica.
 1. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI:
 • Documente privind implementarea mangementului riscului.
 • Strategia privind riscul entitatii.
 • Identificarea riscurilor semnificative ale entitatii.
 • Catalog de riscuri pe domenii cu exemple de riscuri – pe toate domeniile de responsabilitate a unui oras/ municipiu.
 • Cum se verifica daca un enunt reprezinta un risc.
 • De ce este importanta stabilirea cauzelor care pot conduce la aparitia riscului.
 • Formularea riscurilor in consens cu buna practica in domeniu.
 • Stabilirea limitei acceptabile a riscului.
 • De ce nu trebuie sa ne fie frica de risc? De ce trebuie sa lucram cu riscul?
 • Evaluarea si prioritizarea riscurilor.
 • Tehnici de evaluare a  riscurilor.
 • Cum trebuie aleasa scara de evaluare a riscurilor.
 • Gestionarea riscurilor.
 • Model pentru elaborarea registrului de riscuri.
 • Planuri pentru implementarea masurilor de gestionare a riscurilor.
 1. RISCURI SI VULNERABILITATI DE CORUPTIE – APLICATIE PENTRU DOMENIILE UNUI ORAS/MUNICIPIU.
 • Ce este coruptia si cum ne afecteaza in viata de zi cu zi ?
 • Cadrul legal privind prevenirea si combaterea coruptiei.
 • Coruptia in codul penal roman (infractiuni tipice de coruptie).
 • Strategia natională anticoruptie 2012-2015 – o privire retrospectiva.
 • Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie.
 • Metodologia de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie.
 • Risc de coruptie vs. Vulnerabilitate la coruptie.
 • Zone si domenii vulnerabile la coruptie.
 • Managementul riscurilor de coruptie (identificare, descriere, evaluare, stabilire masuri de gestionare).
 • Planul de integritate – instrument de prevenire si combatere a coruptiei.
 • Abordarea bazata pe riscuri pentru intocmirea planului de integritate – instrument de raspuns la vulnerabilitatile specifice.
 • Masuri si modalitati practice de implementare a planului de integritate.
 • Exemplu practic de plan de integritate al unei entitati publice.
 1. DEFINIREA ETICII, INTEGRITATII SI TRANSPARENTEI. CULTURA ETICA.

 

Doresti sa cunosti intreaga TEMATICA abordata in cadrul cursului sau mai multe detalii?  Ai recomandari pentru noi?
Te asteptam sa ne scrii la adresa de e-mail : office@proiect-contaplus sau la numarul de telefon: 0730.102.230

Acceseaza site-ul Proiect ContaPlus pentru a vizualiza GRILA CURSURILOR organizate in urmatoarea perioada: www.proiect-contaplus.ro

Detalii curs, regasesti aici: http://goo.gl/SqpYHL

 

Te asteptam la cursurile noastre!

Comentarile sunt inchise