Curs Autorizat ANC- CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE. INTOCMIREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE

Proiect ContaPlus organizeaza cursul „CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE. INTOCMIREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE, in perioada 5-7 februarie in Sinaia.

Cursul se adreseaza functionarilor publici si personalului contractual din sectorul public.

Scopul cusului: abordarea unei  perspective clare si practice asupra intocmirii si depunerii situatiilor financiare din cadrul institutiilor publice.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia “Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice”, Cod COR 242 110, recunoscut de care Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si  Ministerul cercetarii si Stiintifice.

Inregistrarea la curs se face in baza formularului de inscriere solicitat la numarul : 0730.102.230 sau la adresa de email: office@proiect-contaplus.ro

Tematica abordata:

 1. Intocmirea si depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2015.

Particularitati in aplicarea Normelor metodologice privind inchiderea conturilor de finantare, de disponibil si stabilirea rezultatului patrimonial  pentru institutiile publice finantate de la bugetul de stat, local, asigurari, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si pentru activitati finantate din venituri proprii.

 1. Cerinte privind cresterea calitatii informatiilor din situatiile financiare ale institutiilor publice. Prioritati realiste.
 2. Noutati legislative in domeniul financiar – contabil:OuG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare;Omfp nr. 2.634/ 2015privind documentele financiar-contabile.
 3. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor (Omfp 2.861/2009).

Plusuri si minusuri aparute cu ocazia efectuarii inventarierii si evidentierea acestora in contabilitate.

 1. Patrimoniul institutiilor publice – evidenta, administrare si inventariere: regimul bunurilor din domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ – teritoriale aflate in administrarea institutiilor publice; reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituÅ£iilor publice (Omef 3.471/2008); operaÅ£iuni de consolidare.
 2. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice – ALOP (Omfp 547/2009 pentru modificarea si completarea Omfp 1.792/2002). Actiuni multianuale.
 3. OuG 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Sistemul national de raportare: avantajele si beneficiile aduse institutiilor publice.
 4. Proceduri contabile. Modele de elaborare.
 5. Contabilitatea de angajamente vs. contabilitatea de numerar in statele membre ale Uniunii Europene.
 6. Organizarea si conducerea contabilitatii in institutiile publice (noutati legislative).
 7. Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS): particularitati si stadiul implementarii acestora.
 8. Standardele Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public (EPSAS): noutati privind sistemul de raportare al institutiilor publice.
 9. Aplicatii practice si studii de caz.

Pentru mai multe detalii privind modalitatea de inscriere, accesati site-ul Proiect-ContaPlus

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.