Creşterea inteligentă prin educaţia, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții în domeniile Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru dezvoltarea carierei durabile şi societăţii bazate pe cunoaştere

Educaţia, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții se află pe agenda CEntrului de Formare şi Cercetare în Administraţia Publică (CEFCAP) din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în strânsă corelaţie cu direcţiile de acţiune ale Strategiei Europa 2020, adoptată de România în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Aceasta cu atât mai mult, cu cât la nivelul UE (Conform Strategiei Europa 2020), un sfert din toți elevii au competențe slabe de citire, unul din șapte tineri abandonează studiile și formarea prea devreme şi aproximativ 50% ating un nivel mediu de calificare, însă acesta nu este suficient pentru a răspunde nevoilor pieței muncii. La toate acestea se adaugă şi faptul că mai puțin de o persoană din trei din populația cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani are o diplomă universitară, comparativ cu 40% în SUA și peste 50% în Japonia.
În acest context, CEntrul de Formare şi Cercetare în Administraţia Publică (CEFCAP) din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, prin strategia sa, acordă o atenţie deosebită creşterii calităţii din învăţământul superior sucevean cu impact regional şi naţional, prin îmbunătăţirea programelor de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice în vederea adaptării la cerinţele pieţei muncii şi dezvoltării mecanismelor de creştere a accesului la învăţământul superior. Pentru atingerea acestui obiectiv strategic, prin CEntrul de Formare şi Cercetare în Administraţia Publică, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava întreprinde multiple demersuri printre care şi implementarea proiectului POSDRU cu titlul „Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice” (DISSAJ).
În implementarea proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 sunt implicaţi 615 studenţi de la programele de studii de Licenţă din domeniile Ştiinţe Administrative (Administraţie Publică, Asistenţă Managerială şi Secretariat) şi Juridice (Drept), precum şi de la programele de studii de Masterat din domeniul Ştiinţe Administrative (Management şi Administraţie Europeană şi Management şi Audit în Administraţie şi Afaceri).
Prin intermediul proiectului, sub coordonarea Conf. univ. dr. Alunica MORARIU, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, cu participarea studenţilor de la programele de licenţă şi masterat prezentate mai sus, a organizat în data de 11 Decembrie 2014, workshop-ul studenţesc „Dezvoltarea inovativă de mecanisme de creştere a accesului la învăţământul superior”. Prin lucrările workshop-ului organizate pe cele 3 secţiuni, Ştiinţe Administrative – Licenţă, Ştiinţe Administrative – Masterat şi Ştiinţe Juridice – Licenţă, atât cadrele didactice, cât şi studenţii, prin metode şi tehnici inovative au identificat mai multe modalităţi de creştere a accesului la cele 5 programe de licenţă şi masterat din domeniile Ştiinţe Administrative şi Ştiinţe Juridice.
Această acţiune este precursorul CARAVANEI concurs „Porţi deschise către învăţământ superior de calitate” care va fi organizată la nivelul mai multor licee din judeţul Suceava, cu un accent major asupra direcţiilor de dezvoltare a carierei tinerilor liceeni.
Deloc lipsit de importanţă este faptul că, pentru activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute, studenţii de la cele 5 programe de studii vor beneficia de subvenţii şi premii în bani, dincolo de dezvoltarea unor aptitudini, abilităţi şi competenţe care îi pregăteşte pentru a răspunde nevoilor pieţei muncii.
Nu în ultimul rând, sub egida Zilelor carierei, Echipa USV-DISSAJ promovează principiile orizontale contribuind la conştientizarea grupului ţintă cu privire la importanţa respectării următoarelor teme orizontale: Inovare şi TIC, Egalitatea de şanse, Dezvoltare durabilă şi Îmbătrânire activă, pentru dezvoltarea carierei durabile şi societăţii bazate pe cunoaştere.

Pentru informaţii suplimentare: www.dissaj.usv.ro, dissaj@usv.ro
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Ionel BOSTAN – Responsabil informare, publicitate ÅŸi logistică

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.