Conferința Multidisciplinara „Traumatismele craniofaciale ṣi cervicale – abordare diagnosticǎ ṣi terapeuticǎ”

Compartimentul ORL al Spitalului Universitar de Urgenṭǎ Bucureṣti organizează Prima ediție a Conferinței Multidisciplinare

„Traumatismele craniofaciale ṣi cervicale – abordare diagnosticǎ ṣi terapeuticǎ”

05-06 octombrie 2017, Amfiteatrul Clinic, SUUB

Compartimentul ORL al Spitalului Universitar de Urgenṭǎ Bucureṣti vă invită la Prima Ediție a Conferinței Multidisciplinare „Traumatismele craniofaciale ṣi cervicale – abordare diagnosticǎ ṣi terapeuticǎ”, care va avea loc în perioada 05-06 octombrie 2017, la Amfiteatrul Clinic al Spitalului Universitar de Urgență București.

Evenimentul este  organizat sub egida  ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU STUDIUL DURERII – preṣedinte Prof. Dr. Monica Cîrstoiu –  și coordonat de către Dr. Daniela Vrînceanu, Medic Coordonator al Compartimentului ORL, Spitalul Universitar de Urgenṭǎ Bucureṣti.

Având în vedere aria largǎ de competenṭǎ ṣi expertizǎ pe care Spitalul Universitar de urgenṭǎ o deṭine,  intenṭionǎm ca aceastǎ manifestare ṣtiinṭificǎ sǎ facǎ parte dintr-un ṣir de conferinṭe, care sǎ abordeze aspecte diverse ale patologiei de urgenṭǎ.

Pentru prima Conferinṭǎ am ales ca locaṭie chiar Amfiteatrul Clinic al spitalului, pentru a ancora mai bine ideea de patologie de urgenṭǎ în clinicǎ.

Printre lectorii care au confirmat prezența la eveniment, se numără:

 • Profesor Dr. Monica CÎRSTOIU
 • Profesor Dr. Cristian STAN
 • Profesor Dr. Gabriel IACOB
 • Conferențiar Dr. Dorin IONESCU
 • Conferențiar Dr. Alina POPA CHERECHEANU
 • Șef Lucrări Dr. Adriana NICA
 • Șef Lucr. Dr. Ana-Maria OPROIU
 • Silvia NICA
 • Bogdan BĂNICĂ
 • Ioana EFTIME
 • Andreia VASILESCU
 • Alina NICULA
 • Andreea MARINESCU

Lectorii invitaṭi reprezintǎ personalitǎṭi marcante din specialitǎṭile medico-chirurgicale: ORL, chirurgie oro-maxilo-facialǎ, neurochirurgie, chirurgie plasticǎ, oftalmologie, psihiatrie, medicinǎ legalǎ. Manifestarea beneficiazǎ de susṭinerea echipei manageriale a Spitalului Universitar de Urgenṭǎ Bucureṣti, inclusiv prin participarea cu prezentǎri legate de managementul politraumei.

Patologia traumaticǎ reprezintǎ o piatrǎ de încercare în orice spital de urgenṭǎ, la orice camerǎ de gardǎ. La nivelul Spitalului Universitar de Urgenṭǎ Bucureṣti, abordarea patologiei traumatice cranio-faciale ṣi a politraumei în general se realizeazǎ în condiṭii optime, prin implicarea echipelor multidisciplinare, care asigurǎ rezolvarea cu succes a unor cazuri complexe, reprezentând uneori ultima linie de tratament a acestor cazuri.

În condiṭiile în care tematica patologiei de urgenṭǎ abordatǎ multidisciplinar se poate face doar în centre de excelenṭǎ, Compartimentul ORL al Spitalului Universitar de Urgenṭǎ Bucureṣti, împreunǎ cu colegii din secṭiile ṣi compartimentele spitalului am decis sǎ organizǎm o conferinṭǎ multidisciplinarǎ cu titlul „Traumatismele craniofaciale ṣi cervicale – abordare diagnosticǎ ṣi terapeuticǎ”, pentru a putea împǎrtǎṣi din bogata noastrǎ experienṭǎ clinicǎ ṣi universitarǎ.

Având în vedere aria largǎ de competenṭǎ ṣi expertizǎ pe care Spitalul Universitar de Urgenṭǎ Bucureṣti o deṭine,  intenṭionǎm ca aceastǎ manifestare ṣtiinṭificǎ sa facǎ parte dintr-un ṣir de conferinṭe, organizate în parteneriat cu MedAcademy, care sǎ abordeze aspecte diverse ale patologiei de urgenṭǎ.

Suntem convinṣi cǎ aceastǎ conferinṭǎ va confirma ideea cǎ Spitalul Universitar de Urgenṭǎ Bucureṣti reprezintǎ un brand al serviciilor medicale de sǎnǎtate, în particular al celor de urgenṭǎ, ṣi va îmbogǎṭi bagajul de cunoṣtinṭe al colegilor participanṭi, precum ṣi evidenṭierea unor oportunitǎṭi de abordare a patologiei de urgenṭǎ în termeni de reuṣitǎ.

Pentru o bună desfăşurare a evenimentului, vă rugăm să confirmaţi participarea şi să specificaţi numărul de persoane participante.

Mai multe detalii despre eveniment puteţi afla accesând site-ul web: https://healthmedia.ro/portfolio/suub/

Confirmarea participării se poate face prin email luiza.vrabie@medacademy.ro sau prin telefon, la numărul 0745.203.927.

Comentarile sunt inchise