Comunicat regiunea Nord Vest

COMUNICAT DE PRESÄ‚ REGIUNEA NORD – VEST
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Galați, în calitate de Solicitant implementează proiectul „Facilitarea accesului la ocupare prin dezvoltare de programe integrate de ocupare, formare și alte măsuri de sprijin pentru persoane din zonele rurale” – PERFORM – ID 152593, proiect finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos, Asociația A.F.I – Profamilia, Asociația EURAM și Asociația Dantes Dezvoltare Antreprenoriat.
Obiectivele proiectului constau în îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale din Regiunile Centru, Nord-Vest și Sud-Est, creșterea gradului de integrare socio-profesională, din mediul rural, pentru persoanele inactive, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri tineri și persoane ocupate în agricultura de subzistență, prin activități de informare și consiliere profesională, medierea muncii și consiliere antreprenorială și programe de formare profesională.
ÃŽn regiunea de implementare Nord – Vest, în perioada iulie – august, partenerul –AsociaÈ›ia AFI Profamilia a derulat activități de identificare, selecÈ›ie È™i luare în evidență a grupului È›intă precum È™i informarea È™i consilierea profesională È™i psihologică. ÃŽntâlnirile au avut ca scop atât luarea în evidență prin completarea documentelor necesare, cât È™i prin informarea cu privire la aspectele generale ale proiectului, prezentarea beneficiarilor È™i a partenerilor precum È™i obiectivele proiectului respectiv, creÈ™terea È™anselor de acces pe piaÈ›a muncii a persoanelor aparÈ›inând grupurilor vulnerabile.
Grupul țintă este format din următoarele categorii sociale:
 șomeri;
 șomeri tineri;
 persoane ocupate în agricultura de subzistență.

Cursurile de formare profesională adresate grupului țintă ce se vor organiza în
regiunea Nord – Vest sunt:
 Lucrător în gospodăria agroturistică, nivel 1;
 Îngrijitor bătrâni la domiciliu, nivel 1;
 Competențe informatice, inițiere;
 Curs de formator, inițiere;
 Competențe cheie – Limba germană, inițiere;

În luna iulie, 20 de persoane au beneficiat de informare și consiliere psihologică, premergător cursului de formare profesională de „Formator” acesta fiind de inițiere. Din această grupă de 20 de persoane, 6 au beneficiat de consiliere antreprenorială. Cursul de „Formator” a demarat în data de 21.07.2015 și a luat sfârșit pe data de 11.08.2015, examenul final având loc pe data de 12.08.2015, toti reprezentanții cursului au absolvit acest curs.
În luna august, 28 de persoane au beneficiat de informare și consiliere profesională, consilere psihologică. Pe data de 11.08.2015 a demarat cursul de calificare „Îngrijitoare bătrâni la domiciliu” și este de nivel I iar pe data de 29.09.2015 a demarat și cursul de formare profesională, de inițiere „Competențe informatice”.
Activitatea de formare menționată, se desfășoară în cadrul proiectului POSDRU/184/5.2/S/152593, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007-2013.

ÃŽntocmit,
Expert comunicare
MozaÈ™ Ruxandra Iuliana

Comentarile sunt inchise