Comunicat regiunea Nord Vest 2

COMUNICAT DE PRESÄ‚ REGIUNEA NORD – VEST
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Galați, în calitate de Solicitant implementează proiectul „Facilitarea accesului la ocupare prin dezvoltare de programe integrate de ocupare, formare și alte măsuri de sprijin pentru persoane din zonele rurale” – PERFORM – ID 152593, proiect finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos, Asociația A.F.I – Profamilia, Asociația EURAM și Asociația Dantes Dezvoltare Antreprenoriat.
Obiectivele proiectului constau în îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale din Regiunile Centru, Nord-Vest și Sud-Est, creșterea gradului de integrare socio-profesională, din mediul rural, pentru persoanele inactive, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri tineri și persoane ocupate în agricultura de subzistență, prin activități de informare și consiliere profesională, medierea muncii și consiliere antreprenorială și programe de formare profesională.
În cursul lunii octombrie, în regiunea de implementare Nord – Vest, partenerul 2 Asociația AFI Profamilia, au avut loc sesiuni de informare și consiliere pentru un număr de 26 de persoane care s-au înscris la cursul de inițiere „Competențe IT”.
Au fost organizate 3 ședințe de consiliere de grup în cadrul proiectului, acestea presupunând furnizarea de informare privind piața muncii și evoluția ocupațiilor (locurile de muncă vacante) instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, elaborarea unui CV, a unei scrisori de intenție și mulțumire, prezentarea la interviu, evaluarea și autoevaluarea personalității, dezvoltarea abilității și încrederii în sine, precum și stabilirea traseului profesional și orientarea spre un program de formare profesională.
Astfel, în această lună 4 persoane au fost instruite în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă și a fost întocmit câte un CV pentru fiecare persoană. De asemenea, pentru 23 de persoane le-au fost furnizate informații despre piața muncii și evoluția ocupațiilor.
În luna noiembrie au mai avut loc ședințe de informare și consiliere pentru un număr de 28 de persoane care fac parte din grupul țintă, persoane care aparțin următoarelor categorii sociale:
 șomeri;
 șomeri tineri;
 persoane ocupate în agricultura de subzistență.

Activitațile menționate mai sus, de formare profesională, se desfășoară în cadrul proiectului POSDRU/184/5.2/S/152593, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007-2013.
ÃŽntocmit,
Expert comunicare
MozaÈ™ Ruxandra Iuliana

Comentarile sunt inchise