Comunicat Peisagist floricultor Regiunea Centru

COMUNICAT DE PRESÄ‚ REGIUNEA CENTRU
O lună de la demararea cursului de Peisagist – floricultor
Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în calitate de Solicitant implementează proiectul „Facilitarea accesului la ocupare prin dezvoltare de programe integrate de ocupare, formare și alte măsuri de sprijin pentru persoane din zonele rurale” – PERFORM – ID 152593, proiect finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos, Asociația A.F.I – Profamilia, Asociația EURAM și Asociația Dantes Dezvoltare Antreprenoriat în calitate de Parteneri.
Obiectivele proiectului constau în îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale din Regiunile Centru, Nord-Vest și Sud-Est, creșterea gradului de integrare socio-profesională, din mediul rural, pentru persoanele inactive, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri tineri și persoane ocupate în agricultura de subzistență, prin activități de informare și consiliere profesională, medierea muncii și consiliere antreprenorială și programe de formare profesională.
În cadrul activității Organizarea și susținerea programelor de formare profesională –Asociația EURAM desfășoară 2 cursuri gratuite pentru meseria de Peisagist – Floricultor, nivel I, în regiunea Centru, Județul Alba – Iulia, localitatea Ighiu. Cursul de Peisagist – Floricultor este de calificare, nivel I, având un număr total de 360 de ore din care 120 de ore teorie şi 240 de ore practică.
Persoanele care fac parte din grupul țintă (șomeri, șomeri tineri și persoane ocupate în agricultura de subzistență) au fost luate în evidență în vederea participării la cursul de Peisagist – Floricultor în lunile iulie și august.
ÃŽn luna septembrie în regiunea Centru, localitatea Ighiu, judeÈ›ul Alba-Iulia a fost demarat cursul de formare profesională de Peisagist – floricultor organizat de Partenerul 3 AsociaÈ›ia EURAM. Beneficiarii cursului sunt persoanele aparÈ›inând grupului È›intă, È™omeri, È™omeri tineri È™i persoane ocupate în agricultura de subzistență, organizaÈ›i în două grupe a câte 20 de persoane. Cele două serii de cursanÈ›i au demarat în data de 01.09.2015 È™i 08.09.2015.
Pe parcursul unei luni de la demararea cursului au fost susținute ore de teorie fiind combinate și cu cele de practică. Pentru început, cursanții au învățat despre metode şi tehnici de comunicare şi interrelaţionare, despre modul de comunicare la locul de muncă şi desfășurarea activității în echipă.
De asemenea, au învățat despre normele ce trebuie respectate cu privire la siguranța și securitatea muncii și organizarea locului de muncă.
Una din primele teme studiate în cadrul cursului de Peisagist – Floricultor este cea în care, combinând partea teoretică cu partea practică aceÅŸtia, în vederea pregătirii terenului ÅŸi a recoltării È™i plantării, au învăţat să măsoare terenul în prealabil care va fi lucrat.
Activitatea de formare menționată, se desfășoară în cadrul proiectului POSDRU/184/5.2/S/152593, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007-2013.
ÃŽntocmit,
Expert comunicare
MozaÈ™ Ruxandra Iuliana

Comentarile sunt inchise