Comunicat Grup Tinta Regiunea Centru

COMUNICAT GRUP ÈšINTÄ‚ REGIUNEA CENTRU
Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în calitate de Solicitant implementează proiectul „Facilitarea accesului la ocupare prin dezvoltare de programe integrate de ocupare, formare și alte măsuri de sprijin pentru persoane din zonele rurale” – PERFORM – ID 152593, proiect finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin POSDRU 2007-2013, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos, Asociația A.F.I – Profamilia, Asociația EURAM și Asociația Dantes Dezvoltare Antreprenoriat în calitate de Parteneri.
Obiectivele proiectului constau în îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale din Regiunile Centru, Nord-Vest și Sud-Est, creșterea gradului de integrare socio-profesională, din mediul rural, pentru persoanele inactive, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri tineri și persoane ocupate în agricultura de subzistență, prin activități de informare și consiliere profesională, medierea muncii și consiliere antreprenorială și programe de formare profesională.
În cadrul activității Organizarea și susținerea programelor de formare profesională –Asociația EURAM desfășoară cursuri gratuite pentru meseriile de Peisagist – Floricultor și Florar – Decorator, nivel I, în regiunea Centru, Județul Alba – Iulia, localitatea Ighiu.
În lunile iulie și august, premergător activității de formare profesională, au fost luate în evidență în grupul țintă persoane care aparțin următoarelor categorii sociale: șomeri, șomeri tineri, persoane ocupate în agricultura de subzistență.
Aceste persoane au beneficiat de servicii gratuite în cadrul proiectului, acestea fiind oferite de către Partenerul 4 – Asociația Dantes Dezvoltare Antreprenoriat. Persoanele care fac parte din grupul țintă au fost luate în evidență în vederea participării la cursurile de Peisagist – Floricultor și Florar – Decorator. Aceste cursuri sunt de calificare, nivel I, având un număr total de 360 de ore din care 120 de ore teorie şi 240 de ore practică.
În regiunea Centru, localitatea Ighiu, județul Alba-Iulia în luna septembrie au fost demarate cursurile de formare profesională pentru persoanele aparținând grupului țintă.
În data de 01.09.2015 și 08.09.2015 au fost demarate cursurile de formare profesională de Florar – Decorator și Peisagist – Floricultor organizate de Asociația EURAM, câte două serii pentru fiecare curs, beneficiarii fiind 80 de persoane aparținând grupului țintă.
Prin participarea la cursurile organizate în cadrul proiectului, beneficiarii dobândesc competenţe profesionale sporite iar calificarea obținută le va oferi o mai mare ocupabilitate pe piaţa muncii,creşterea încrederii în sine şi speranţa unei vieţi mai bune.
Activitatea de formare menționată, se desfășoară în cadrul proiectului POSDRU/184/5.2/S/152593, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007-2013.

ÃŽntocmit,
Expert comunicare
MozaÈ™ Ruxandra Iuliana

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.