Comunicat de presa – regiunea sud-est

Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în calitate de Solicitant implementează proiectul „Facilitarea accesului la ocupare prin dezvoltare de programe integrate de ocupare, formare și alte măsuri de sprijin pentru persoane din zonele rurale” – PERFORM – ID 152593, proiect finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin POSDRU 2007-2013, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos, Asociația A.F.I – Profamilia, Asociația EURAM și Asociația Dantes Dezvoltare Antreprenoriat în calitate de Parteneri.
Obiectivele proiectului constau în îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale din Regiunile Centru, Nord-Vest și Sud-Est, creșterea gradului de integrare socio-profesională, din mediul rural, pentru persoanele inactive, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri tineri și persoane ocupate în agricultura de subzistență, prin activități de informare și consiliere profesională, medierea muncii și consiliere antreprenorială și programe de formare profesională.
În regiunea de implementare Sud-Est, atât beneficiarul AJOFM Galați cât și partenerul Universitatea Dunărea de Jos au derulat activități de identificare, selecție și luare în evidență a grupului țintă precum și informarea și consilierea profesională și psihologică, în perioada iulie-august, în localitățile Băneasa și Jorăști, localități limitrofe Târgului Bujor.
Serviciile de informare și consiliere profesională în cadrul proiectului presupun furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor (locurile de muncă vacante, ocupațiile cele mai solicitate pe piața forței de muncă, condițiile impuse de angajatori), instruirea în metode și tehnici de de căutare a unui loc de muncă, elaborarea unui CV, a unei scrisori de intenție și mulțumire, prezentarea la interviu, evaluarea și autoevaluarea personalității, dezvoltarea abilității și încrederii în sine, precum și stabilirea traseului profesional și orientarea spre un program de formare profesională.

Cursurile de formare profesională adresate grupului țintă ce se vor organiza în regiunea Sud – Est sunt:
 Operator introducere și validare date;
 Competențe Antreprenoriat, inițiere;
 Lucrător în comerț, nivel I, calificare;
 Barman, perfecționare;
 Agent navă, perfecționare;
 Asistent maternal, perfecționare.

Activitățile menționate, se desfășoară în cadrul proiectului POSDRU/184/5.2/S/152593, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007-2013.

ÃŽntocmit,
Expert comunicare
MozaÈ™ Ruxandra Iuliana

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.