Comunicat de presa regiunea centru

Investește în oameni!
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenție: 5.2 ” Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”
Titlul proiectului: ”Facilitarea accesului la ocupare prin dezvoltarea de programe integrate de ocupare, formare È™i alte măsuri de sprijin pentru persoane din zonele rurale – PERFORM”
Nr. identificare al contractului: POSDRU/184/5.2/S/152593

COMUNICAT DE PRESÄ‚
Inchidere proiect PERFORM ID152593
AgenÅ£ia JudeÈ›eană pentru Ocuparea ForÅ£ei de Muncă GalaÈ›i împreună cu partenerii Universitatea Dunărea de Jos din GalaÈ›i, AsociaÈ›ia A.F.I – Profamilia din BistriÈ›a-Năsăud, AsociaÈ›ia EURAM din BucureÈ™ti È™i AsociaÈ›ia Dantes Dezvoltare Antreprenoriat din BucureÈ™ti, au onoarea să vă invite la conferinÅ£a de închidere a proiectului „Facilitarea accesului la ocupare prin dezvoltarea de programe integrate de ocupare, formare È™i alte măsuri de sprijin pentru persoane din zonele rurale – PERFORM”, POSDRU/184/5.2/S/152593, eveniment ce se va desfăşura la Hotel VEGA, localitatea GalaÈ›i, în data de 15 decembrie 2015.
În cadrul conferinței vor fi diseminate rezultatele obţinute în urma activităţilor derulate în timpul implementării acesztui proiect.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale din Regiunile Centru, Nord-Vest și Sud-Est, în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole prin furnizarea serviciilor personalizate, inclusiv servicii de informare și consiliere profesională și programe de formare profesională specifice care să includă componente de activare și motivare pentru 600 de persoane.

Obiectivele specifice:
• Creșterea gradului de integrare socio-profesională pentru cel puțin 600 de persoane, din mediul rural, ce vor include : persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri tineri și persoane ocupate în agricultura de subzistență, prin activități de informare și consiliere, cu scopul de a identifica nevoile de informare ale persoanelor, de a asigura informații privind piața muncii, ocupații, meserii și profesii, condiții de exercitare, promovare și salarizare impuse de angajatori și legislația muncii, de a identifica problemele grupului țintă, instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, întocmirea planului individual de acțiune.

• Creșterea nivelului de competențe profesionale a 480 de persoane din mediul rural și în vederea facilitării accesului la ocupare în sectoare non-agricole prin participarea la cursuri de calificare profesională. La finalizarea cursurilor se vor acorda 370 de diplome de calificare profesionale.

• Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă prin medierea angajării unui număr de 30 persoane (8,1%) din participanții certificați în cadrul programelor de formare profesională, până la finalizarea proiectului.

Activităţile din cadrul proiectului au urmărit:
• atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa muncii;
• reducerea șomajului și a inactivităţii;
• prevenirea excluderii de pe piaţa muncii;
• reducerea disparităţilor regionale în ceea ce priveste ocuparea, șomajul și productivitatea muncii;
• re/calificarea persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, șomerilor (în special tineri și a șomerilor de lungă durată);
• creșterea investițiilor în capitalul uman pentru educație și o formare profesională mai bună.

Proiectul a fost implementat în perioada 29.04.2015 – 29.12.2015 de către Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galați în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Asociația A.F.I – Profamilia din Bistrița-Năsăud, Asociația EURAM din București și Asociația Dantes Dezvoltare Antreprenoriat din București.

MANAGER PROIECT
PIRAIANU MIHAELA

Comentarile sunt inchise