COMUNICAT DE PRESĂ -Exploatarea necontrolată și excesivă a albiei râului Moldova

Gura Humorului, 27 septembrie 2015
Organizația PSRO Suceava trage un semnal de alarmă asupra exploatării necontrolate și excesive de pietriș, nisip și agregate minerale din albia râului Moldova, fenomen apărut și provocat de balastierele din zonă. Acest fenomen provoacă dezechilibre ecologice ireversibile, albia se lărgeşte prin eroziune laterală și apar efecte asupra structurii și infrastructurii podurilor rutire și feroviare.

Acest fenomen de exploatarea haotică și continuuă a agregatelor minerale a produs scăderea nivelului pânzii freatice din zonă, apa din fantâni a scăzut sau a secat complet apărând probleme în alimentarea cu apă a populației și irigarea terenurilor arabile. În urma exploatării din albie (draglinare), cursul de apă al râului Moldova schimbă direcția cu efecte negative asupra fondului de pescuit și peisajului.

Terenul arabil al comunității din loc. Capu Codrului de pe malul stâng al râului Moldova s-a micșorat cu 3,7 ha și persistă în continuare eroziuni cu caracter evolutiv, care pun în pericol siguranța căii ferate din zonă.Acest aspect este influențat de amplasarea excesivă pe o rază de 5 km, a unui nr de 5 balastiere între 2 poduri rutiere, în amonte și aval (vezi ANEXA). Solicităm ca situația eroziunilor sa fie evidențiată și monitorizată de cadastrul apelor prin cartarea din teren, pentru a preveni situațiile deosebite care pot apare în urma unor viituri sau inundații.
De asemenea, solicităm ca în planul tehnic al Sistemului de Gospodărire Apelor Suceava să fie cuprinse lucrări de regularizare a albiei în vederea devierii pe anumite zone a cursului râului Moldova (in mod special cursul de apă între cele 2 poduri rutiere de pe DJ177C si DJ Capu Codrului-Capu Câmpului) spre mijlocul albiei minore în vederea scăderii intensității fenomenului de erodare a malurilor din apropierea localităților.
Despre balastiere s-a spus că activitatea lor de exploatarea agregatelor minerale este necesară pentru a realiza decolmatarea în vederea asigurării capacității de scurgere a albiei pentru menținerea cursului râului. Atragem atenția îmsă asupra nerespectării regimului de exploatare a suprafețelor arondate și lipsa bazinelor de decantare de la stațiile de sortare, anul acesta deși a fost secetă, apa râului Moldova a fost tot timpul tulbure pe anumite zone.
Pentru a nu se încalca grav legislația din domeniul protecției mediului, solicităm Sistemului de Gospodarire Apelor Suceava , Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava măsuri de control si verificare a zonelor de exploatare a albiei râului Moldova pe raza județului Suceava, în vederea adoptării de soluții preventive necesare. Legislaţia în vigoare face referire la distanţele până la care se pot face extracţii de agregate minerale din albiile râurilor, în amonte cu 1 km şi în aval cu 2 km față de poduri (Legea Apelor nr.107 din 25 septembrie 1996, actualizată ). Limitează de asemenea şi cantitatea de material extras la maximum 5000 mc/an.
Biroul de Presă PSRO Suceava
ANEXA
Balastiere amplasate pe cursul de apa al râului Moldova si distanta fata de podul rutier
Balastiera Molid-Frasin la 1300m in amonte de podul rutier de pe DN 17 Suceava Campulung Moldovenesc
Balastiera Gura Humorului la 1000 m amonte de podul ruier de pe DJ 177C Păltinoasa Capu-Câmpului
Balastiera pentru regularizarea albiei în zona podului 400m in amonte si în aval față de podul de pe DJ 177C Păltinoasa Capu Câmpului
Balastiera Capu-Codrului la 3000 m amonte de podul rutier de pe DJ Capu Câmpului Capu Codrului
Balastiera Capu Câmpului l na 1200 m amonte față de podul rutier de pe DJ Capu Câmpului Capu Codrului
Balastiera Berchișesti la 1200 m amonte față de podul rutier de pe DJ Capu Codrului –Capu Câmpului

Balastiere amplasate pe cursul de apa al Pârâului Suha si distanta fata de podul rutier
Balastiera Stulpicani, la 285 m aval de podul rutier de pe DJ 177A Frasin Ostra
Balastiera Stulpicani, la 1500 m amonte si 400 m aval de podul rutier de pe DC Stulpicani- Negrileasa

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.