Comunicat de presa

PRELUNGIRE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE

ÎN CADRUL SDL A TERITORIULUI – GAL VALEA PRUTULUI

Popricani, 23 noiembrie 2018

 Grupul de Acţiune Locală Valea Prutului, autorizat de MADR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Localăanunță publicpotențialii beneficiarii din comunele: Andrieșeni, Bivolari, Popricani, Probota, Roşcani, Trifeşti, Ţigănaşi, Victoria  (județul Iași) și Româneşti, Santa Mare, Ștefănești (județul Botoșani) PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR LEADER  PE NTRU MASURA DEDICATA ASOCIATIVITĂTII:

Denumirea măsurii lansate (Numărul de referinţă al sesiunii/apelului de selecție): M19.2 (M3/3A) COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE, sesiunea 1, apelul de selectie nr.2/septembrie 2018

Beneficiari eligibili:

Parteneriatele, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de Cooperare, şi în a cărui componență să fie cel puțin un partener din categoriile enumerate mai jos:

-fermieri ;

-Microintreprinderi si intreprinderi mici agricole, gospodării ţărăneşti/familiale

-ONG – organizații neguvernamentale;

-Consilii locale

-Unitati scolare, sociale, sanitare si de alimentatie publica

-Forme asociative cu sediul in teritoriul GAL

Fondurile disponibile -EURO- 80.000 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 80.000 euro

Intensitatea sprijinului: Variabila: 100%, 50%

Termen limită de depunere a proiectelor: 14 decembrie 2018, orele 14.00

 Locul unde se pot depune proiectele: biroul GAL Valea Prutului, din comuna Popricani, județul Iași, incinta Primăriei Popricani (etaj II), de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Toate celelalte  informații din apelul de selecție susmenționat, cu excepția termenului limită de depunere a proiectelor rămân NESCHIMBATE. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL VALEA PRUTULUI aferent masurii (M3/3A) sise regăsesc pe site-ul GAL: www.galvaleaprutului.ro, la următoarea adresă: https://galvaleaprutului.ro/ghiduri-proceduri/ghiduri/. Versiunea pe suport tipărita informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate se regăsește la sediul GAL Valea Prutului.

Comentarile sunt inchise