Comunicat de presa 2 regiunea Nord Vest

Investește în oameni!
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenție: 5.2 ” Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”
Titlul proiectului: ”Facilitarea accesului la ocupare prin dezvoltarea de programe integrate de ocupare, formare È™i alte măsuri de sprijin pentru persoane din zonele rurale – PERFORM”
Nr. identificare al contractului: POSDRU/184/5.2/S/152593
COMUNICAT DE PRESÄ‚ REGIUNEA NORD – VEST
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Galați, în calitate de Solicitant implementează proiectul „Facilitarea accesului la ocupare prin dezvoltare de programe integrate de ocupare, formare și alte măsuri de sprijin pentru persoane din zonele rurale” – PERFORM – ID 152593, proiect finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos, Asociația A.F.I – Profamilia, Asociația EURAM și Asociația Dantes Dezvoltare Antreprenoriat.
Obiectivele proiectului constau în îmbunătățirea calității resurselor umane în zonele rurale din Regiunile Centru, Nord-Vest și Sud-Est, creșterea gradului de integrare socio-profesională, din mediul rural, pentru persoanele inactive, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri tineri și persoane ocupate în agricultura de subzistență, prin activități de informare și consiliere profesională, medierea muncii și consiliere antreprenorială și programe de formare profesională.
În cursul lunii decembrie, în regiunea de implementare Nord – Vest, partenerul 2 Asociația AFI Profamilia, au avut loc sesiuni de informare și consiliere unde au fost organizate ședințe de consiliere de grup în cadrul proiectului, acestea presupunând furnizarea de informare privind piața muncii și evoluția ocupațiilor (locurile de muncă vacante) instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, elaborarea unui CV, a unei scrisori de intenție și mulțumire, prezentarea la interviu, evaluarea și autoevaluarea personalității, dezvoltarea abilității și încrederii în sine, precum și stabilirea traseului profesional și orientarea spre un program de formare profesională.

Astfel, în această lună 100 persoane au fost instruite în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă și a fost întocmit câte un CV pentru fiecare persoană. De asemenea, pentru 48 de persoane le-au fost furnizate informații despre piața muncii și evoluția ocupațiilor.

Persoanele care au fost informate și consiliate, mediate în cadrul proiectului fac parte din următoarele categorii sociale:
 șomeri;
 șomeri tineri;
 persoane ocupate în agricultura de subzistență.

Activitațile menționate mai sus, de formare profesională, se desfășoară în cadrul proiectului POSDRU/184/5.2/S/152593, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007-2013.
ÃŽntocmit,
Expert comunicare
MozaÈ™ Ruxandra Iuliana

Comentarile sunt inchise