Calitate în învăţământul superior. Formarea inovativă de competenţe, abilităţi şi calificări în domeniile Științe Administrative și Științe Juridice în parteneriatul public-privat

În temeiul parteneriatului public-privat, vizându-se creşterea calităţii în învăţământul superior prin
îmbunătăţirea programelor de studii din domeniile Ştiinţe Administrative (Administraţie Publică,
Asistenţă Managerială şi Secretariat, Management şi Administraţie Europeană, Management şi Audit
în Administraţie şi Afaceri) şi Juridice (Drept) în vederea adaptării la cerinţele pieţei muncii şi
dezvoltării mecanismelor de creştere a accesului la învăţământul superior, în cadrul Universităţii
”Ștefan cel Mare” din Suceava, Luni, 23 Februarie 2015, s-a organizat Conferinţa „Calitate în
învăţământul superior. Formarea inovativă de competenţe, abilităţi şi calificări în domeniile Științe
Administrative și Științe Juridice în parteneriatul public-privat”, în cadrul Proiectului POSDRU
“Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea
accesului la programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice – Acronim: DISSAJ”.
Prin organizarea Conferinţei s-a urmărit realizarea unui bilanţ al activităţilor din cadrul proiectului,
precum ÅŸi al rezultatelor ÅŸi indicatorilor atinÅŸi la acest moment. Astfel, au fost prezentate principalele
rezultate obţinute prin implementarea proiectului, inclusiv a studiilor elaborate: Percepții, necesități și
așteptări în pregătirea studenților din învățământul superior (DSAJ), Modalități de creștere a calității în
învățământul superior (DSAJ), Calitate în învățământul superior (DSAJ) pentru piața muncii într-o
societate bazată pe cunoaștere.
Un loc aparte pe agendă l-a ocupat nominalizarea documentelor strategice din cadrul Proiectului
POSDRU/156/1.2/G/136421 şi nelipsită de importanţă a fost prezentarea lucrărilor care au obținut
PREMIUL I la Competiția studențească pe tema „Zilele carierei. Calitate în formarea de competențe,
abilități și calificări în domeniile SA și SJ în parteneriatul inovativ public-privat”, precum şi a celorlalte
premii obţinute de către studenți, membri ai grupului țintă implicați în alte concursuri care au avut loc
în cadrul proiectului. În cadrul evenimentului au fost decernate studenţilor merituoşi, membri ai
grupului ţintă, diplomele pentru premiile obținute.
În cadrul proiectului, pentru dezvoltarea carierei durabile într-o societate bazată pe cunoaştere,
Echipa USV-DISSAJ promovează principiile orizontale contribuind la conştientizarea grupului ţintă cu
privire la importanţa respectării principiilor orizontale: Inovare şi TIC, Egalitatea de şanse, Dezvoltare
durabilă şi Îmbătrânire activă.

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.