Author "genoveva" Page

Author Nick: genoveva
Name: genoveva
Site:


Author Articles List:

Sort by:

Conferință națională “Noi idei de afaceri şi abilități necesare în economia socială”

Luna octombrie 2015 s-a finalizat cu organizarea unei conferinÅ£e naÅ£ionale desfăşurată la Căciulata, Hotel Cozia. Evenimentul a fost organizat de SC DBC SRL Dragăşani, în calitate de leader al proiectului „ACTINT– Activarea grupurilor vulnerabile prin lanÅ£uri valorice integrate, de întreprinderi sociale”, împreună cu partenerii implicaÅ£i în proiect. La eveniment, au participat reprezentanÅ£ii partenerilor implicaÅ£i în […]

Simpozion realizat la Huși privind aspecte juridice în Economia Socială

Proiectul „ACTINT– Activarea grupurilor vulnerabile prin lanÅ£uri valorice integrate, de întreprinderi sociale” a continuat, în luna octombrie 2015, cu activități de dezvoltare È™i promovare a structuriilor economice înfiinÈ›ate la nivelul celor trei regiuni implicate. Parteneriii proiectului sunt SC DBC SRL Drăgășani, în calitate de leader, AsociaÅ£ia Pro Xpert Râmnicu Vâlcea (Regiunea Sud-Vest), AsociaÅ£ia InternaÅ£ională de […]

Structură Economică Socială devenită operaţională în comuna Pădureni

Structura Economică Socială “Comunități Rurale pentru o Economie Durabilă – CRED”, cu sediul în localitatea Pădureni – HuÈ™i, jud. Vaslui a devenit operaÅ£ională începând cu luna august 2015. Unul din obiectivele înfiinţării atelierului de cizmărie deschis în localitatea Pădureni este destinat valorificării forÅ£ei de muncă din zona comunei Pădureni ÅŸi furnizării de servicii specifice comunităţii. […]

Oportunităţi de angajare pentru atelierul structurii sociale CRED Pădureni

Structura Economică Socială “Comunități Rurale pentru o Economie Durabilă – CRED”, cu sediul în localitatea Pădureni – HuÈ™i, jud. Vaslui a continuat activitatea de recrutare ÅŸi selecÅ£ie de personal pentru atelierul de cizmărie înfiinÅ£at în cadrul asociaÅ£iei. Concret, la finalul lunii iulie, au fost încadrate ÅŸapte persoane selectate dintre absolvenÅ£ii programului de calificare “Cizmar-confecÈ›ioner încălțăminte […]

Finalizare cu succes a sesiunilor de formare în cadrul proiectului ACTINT

Luna iulie încheie sesiunile de formare profesională programate a fi desfăşurate de către SC Veramirprod SRL HuÅŸi în calitate de partener în proiectul „ACTINT– Activarea grupurilor vulnerabile prin lanÅ£uri valorice integrate, de întreprinderi sociale” ÅŸi al cărui beneficiar este SC DBC SRL Drăgășani. Activitatea de formare profesională a fost furnizată pentru un grup Å£intă de […]

Activităţi pe final în proiectul CompEtent

Ultimele două luni de implementare ale proiectului “CompEtent – dezvoltarea competenÅ£elor angajaÈ›ilor SPO pentru creÈ™terea calității È™i eficienÈ›ei serviciilor furnizate” continuă cu activităţi de formare profesională ÅŸi activităţi de diseminare a rezultatelor obÅ£inute.   Prelungirea duratei de implementare a presupus suplimentarea activităţilor de formare profesională cu două sesiuni. Astfel, în perioada 28 septembrie – 3 […]

Schimb de experiență și bune practici în furnizarea serviciilor de mediere și consiliere profesională cu servicii publice și private de ocupare din Belgia și Olanda

ÃŽn perioada aprilie – iunie 2015, Activitatea 5 – Vizite de studiu, derulată în cadrul proiectului CompEtent, a constat în realizarea unui schimb de experiență È™i bune practici în furnizarea serviciilor de mediere a muncii È™i consiliere profesională cu Servicii publice È™i private de ocupare din Belgia È™i Olanda.   Cele 160 de persoane, participante […]

Structurile de economie socială – o șansă pentru persoanele vulnerabile

SC DBC SRL Drăgășani implementează, în perioada noiembrie 2014-octombrie 2015, proiectul „ACTINT– Activarea grupurilor vulnerabile prin lanÅ£uri valorice integrate, de întreprinderi sociale” al cărui obiectiv general este promovarea economiei sociale ca instrument flexibil È™i durabil pentru dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă È™i consolidarea capacităților, competenÈ›elor, cunoÈ™tinÈ›elor È™i stimei de sine pentru grupurile vulnerabile. […]

Formarea profesională a specialiştilor SPO upgradată prin intermediul platformei E-learning

A.J.O.F.M. Vaslui implementează proiectul „CompEtent – dezvoltarea competenÅ£elor angajaÅ£ilor SPO pentru creÅŸterea Calităţii ÅŸi EficienÅ£ei serviciilor furnizate „, ID 130703 al cărui obiectiv general este creÅŸterea capacităţii personalului propriu de a planifica proiecte de dezvoltare a SPO ÅŸi de a furniza beneficiarilor servicii de calitate ÅŸi eficiente, necesare satisfacerii cerinÅ£elor tot mai complexe ale pieÅ£ei […]

Finalizarea sesiunilor de formare în cadrul proiectului “CompEtent”

160 de persoane, angajaÅ£i ai Serviciului Public de Ocupare (SPO), au participat în perioada 27 octombrie 2014 – 30 mai 2015, la sesiunile de formare prevăzute în cadrul proiectului „CompEtent – dezvoltarea competenÅ£elor angajaÅ£ilor SPO pentru creÅŸterea Calităţii ÅŸi EficienÅ£ei serviciilor furnizate „_ID 130703. Proiectul este cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial […]