Author "galmicroregdbsv" Page

Author Nick: galmicroregdbsv
Name: GAL DambovitaSV
Site:


Author Articles List:

Sort by:

Finalizarea procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul Măsurii 3/2B Tineri fermieri la GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest anunță finalizarea soluționării procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul măsurii 3/2B Tineri fermieri, măsură destinată fermierilor din teritoriul microregiunii Dâmbovița Sud-Vest și care a fost deschisă în perioada 18.09.2017-17.10.2017. În urma acestei etape, situația celor 30 de proiecte depuse se prezintă astfel: 1 proiect retras, 5 […]

Finalizare proces de evaluare cereri de finanțare depuse în cadrul Măsurii 3/2B Tineri fermieri la GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest anunță finalizarea evaluării cererilor de finanțare depuse în cadrul măsurii 3/2B Tineri fermieri, măsură în cadrul căreia au fost depuse 30 de proiecte de către fermierii din teritoriul microregiunii Dâmbovița Sud-Vest. În urma acestei etape, pe site-ul www.galdbsv.ro au fost publicate rapoartele de evaluare și de selecție, rapoarte ce relevă […]

În atenţia solicitanților ce au depus cereri de finanțare în cadrul cererii de proiecte nr. 1/2017 – Măsura 3/2B Tineri fermieri la GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

  În perioada 18.09.2017-17.10.2017 Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest a lansat cererea de proiecte nr. 1/2017 Măsura 3/2B Tineri fermieri, în cadrul căreia au fost depuse 29 de cereri de finanțare. Cererile de finanțare depuse au intrat în procesul de verificare şi evaluare de către experții evaluatori. Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile se acordă […]

Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii 5/6A – ” Non-Agricol”

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest Anunță, Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii 5/6A – ” Non-Agricol”, conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest   Data lansării apelului de selecție: 27.09.2017 Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil […]

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest Anunță, Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii 3/2B – ”Tineri fermieri”, conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Data lansării apelului de selecție: 18.09.2017 Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt: Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; Persoana juridică cu mai […]

Ghiduri in consultare GAL Microregiunea Dambovita Sud-Vest

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița de Sud-Vest anunță publicarea în versiune consultativă a ghidurilor solicitantului pentru măsurile 3/2B Tineri fermieri și 5/6A Non-agricol. Acestea sunt dedicate solicitanților/potențialilor beneficiari și se regăsesc însoțite de anexe pe site-ul www.galdbsv.ro. Primul ghid lansat va fi cel destinat tinerilor fermieri, Măsura 3/2B, în cursul lunii septembrie 2017. Valoarea maximă eligibilă […]

Intalniri animare teritoriu luna iulie 2017

Seria întâlnirilor de animare a teritoriului GAL Microregiunea Dâmbovița de Sud-Vest continuă și în prezent. Astfel, pe parcursul lunii iulie au fost organizate  3 întâlniri, care au reunit 77 de persoane interesate, inclusiv lideri locali. Astfel, experții animatori ai Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița de Sud-Vest au organizat acțiuni de informare și de animare teritoriu în […]

GAL Microregiunea Dambovita SV organizeaza intalniri cu potentialii beneficiari

În scopul acoperirii unei arii cât mai mari din teritoriul GAL în ceea ce privește informarea și promovarea măsurilor Strategiei de Dezvoltare Locală, precum și a posibilităților de finanțare prin intermediul acesteia, Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest a organizat două întâlniri în luna iunie 2017. Astfel, în data de 14 iunie 2017 a fost organizată […]

Intalniri animare teritoriu luna iunie 2017

Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest organizează în luna iunie 2017 două întâlniri cu potențialii beneficiari, întâlniri ce fac parte din Activitatea 1.4 – Întâlniri, Workshop-uri, Seminarii. Primul eveniment va fi organizat în data de 14 iunie 2017, ora 16.00 la Primăria Gura Foii și cel de-al doilea va fi găzduit de Primăria […]

Alocarea pe masuri in teritoriul GAL Microregiunea Dambovita Sud-Vest

Având în vedere lansarea Strategiei de Dezvoltare Locală depuse È™i aprobate în cadrul Măsurii 19 Dezvoltarea locală LEADER – Programul NaÈ›ional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, AsociaÅ£ia Grupul de AcÈ›iune Locală Microregiunea DâmboviÈ›a Sud-Vest anunță măsurile disponibile în cadrul strategiei È™i sumele alocate acestora: Măsura 1 Incluziune socială prin transfer de cunoÈ™tinÈ›e È™i organizarea de târguri […]