Author "Miscarea Romana pentru Calitate" Page

Author Nick: MRC_Craiova
Name: Miscarea Romana Pentru Calitate
Site:


Author Articles List:

Sort by:

Seminar interregional din cadrul campaniei de conștientizare privind oportunităţile oferite studenţilor prin efectuarea vizitelor de consiliere și a stagiilor de pregătire practică în companii din Uniunea Europeană și România

MiÈ™carea Română pentru Calitate, asociaÈ›ie profesională non-profit al cărei obiectiv principal este promovarea culturii calității, în mediul univesitar È™i cel de afaceri, a coordonat în perioada 2010-2013, primul său proiect strategic POSDRU, care a vizat, printre altele, organizarea unui număr de 450 stagii de practică studenÈ›ească la organizaÈ›ii din Uniunea Europeană. Acest proiect a fost […]