Alocarea pe masuri in teritoriul GAL Microregiunea Dambovita Sud-Vest

Având în vedere lansarea Strategiei de Dezvoltare Locală depuse și aprobate în cadrul Măsurii 19 Dezvoltarea locală LEADER – Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest anunță măsurile disponibile în cadrul strategiei și sumele alocate acestora:

Măsura 1 Incluziune socială prin transfer de cunoștințe și organizarea de târguri pentru promovare a produselor locale și tradiționale cu o alocare de 15.000 euro.

Măsura 2 Modernizarea fermelor cu o alocare de 235.000 euro.

Măsura 3 Tineri fermieri cu o alocare de 760.000 euro.

Măsura 4 Cooperare și Scheme de calitate cu o alocare de 50.000 euro.

Măsura 5 Non-Agricol  cu o alocare de 700.000 euro.

Măsura 6 Infrastructură locală și socială cu o alocare de 500.000 euro.

Astfel, suma de 2.260.000 euro este destinată potențialilor beneficiari în scopul stimulării investițiilor private din mediul rural în vederea asigurării dezvoltării economice a localităților și crearea de noi locuri de muncă.

În perioada imediat următoare vor fi organizate acțiuni de informare și promovare a Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului acoperit de G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest și fi transmise toate informațiile privind potențialii beneficiari, proiecte eligibile în cadrul G.A.L., condiții minime pentru acordarea finanțării, precum și toate etapele necesare obținerii unei astfel de finanțări.

Pentru informații suplimentare ne găsiți la următoarele date de contact:

Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Strada Vladimir Streinu, nr. 44, Găești, județ Dâmbovița

Telefon: 0733/788 361; E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com;

Website: www.galdbsv.ro

Comentarile sunt inchise