Adaptarea programelor de studii de masterat din domeniul Ştiinţe Administrative la cerinţele pieţei muncii

anunt_recrutare_gt_DISSAJ

Colectivul de cadre didactice din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava se preocupă în permanență de calitatea programelor de studii pentru a pune la dispoziția studenților o ofertă educațională racordată la cerințele pieței muncii. Astfel, prin proiectul cu titlul “Dezvoltarea Învățământului Superior bazat pe competențe prin îmbunătățirea calității și facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Științe Administrative și Juridice – Acronim: DISSAJ” este vizată dezvoltarea programelor de studii de masterat din domeniul Științe Administrative, Management şi Audit în Administraţie şi Afaceri (MAAFAD) și Management şi Administraţie Europeană (MAE). Proiectul implementat de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

În procesul de îmbunătățire a calității programelor de studii nominalizate, în data de 31.01.2015, s-au reunit cadre didactice, specialiști și studenți în cadrul unui Workshop care a vizat inovarea şi calitatea în adaptarea programelor de studii de masterat din domeniul Științe Administrative la cerințele pieței muncii și societății bazate pe cunoaștere.

În context competițional, la workshop au participat 15 masteranzi de la programele de studii Management şi Audit în Administraţie şi Afaceri (MAAFAD) și Management şi Administraţie Europeană (MAE), membri ai grupului țintă al proiectului. Pe agenda acestui eveniment, ”Inovarea – nivel superior al creativității” dar și ”Percepțiile, necesitățile și așteptările în pregătirea studenților din învățământul superior” au stat în centrul atenției, ca și dezbaterile prelungite cu privire la responsabilitate, eficacitate, adaptare, calificare CNCIS și flexibilitate. Opiniile exprimate converg către ideea că maniera de adaptare a programelor de studii de masterat la cerințele pieței muncii trebuie să aibă la bază o strânsă colaborare între mediul academic și reprezentanții de pe piața muncii.

În cadrul proiectului, pentru dezvoltarea carierei durabile într-o societate bazată pe cunoaştere, Echipa USV-DISSAJ promovează principiile orizontale contribuind la conştientizarea grupului ţintă cu privire la importanţa respectării principiilor orizontale: Inovare şi TIC, Egalitatea de şanse, Dezvoltare durabilă şi Îmbătrânire activă.

 

Pentru informaţii suplimentare: www.dissaj.usv.ro, dissaj@usv.ro

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Ionel BOSTAN – Responsabil informare, publicitate ÅŸi logistică

 

Comentarile sunt inchise