Adaptare, inovare și calitate pentru programele de studii din învățământul superior vizând studenții din domeniul Ştiinţe Juridice

anunt_recrutare_gt_DISSAJ

Studenții din domeniul Ştiinţe Juridice, membri ai grupului țintă al proiectului POSDRU “Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice – Acronim: DISSAJ”, beneficiar ”Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, au avut oportunitatea de a-și prezenta într-un cadru competițional, percepțiile pe care le au asupra adaptării, inovării și calității programelor de studii universitare de licență. Această experiență a fost posibilă în cadrul Workshop-ului organizat în data de 31.01.2015, la sediul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, pe tema inovării şi calității în adaptarea programelor de studii de licenţă din Domeniul Ştiinţe Ştiinţe Juridice la cerinţele pieţei muncii şi societăţii bazate pe cunoaştere.

La workshop a participat un număr de 15 studenţi de la programul de studii Drept, în calitate de membri ai grupului ţintă. Printre ideile studenţilor participanţi la workshop, în legătură cu tematica acestuia, de adaptare și creștere a calității programelor de studii universitare în raport cu așteptările pieței muncii, s-au putut identifica: ▪ susținerea cursurilor cu utilizarea mai multor metode interactive; ▪ implementarea în rândul studenților a ideii că aceștia pot fi competitivi indiferent de sistem; ▪ organizarea unui număr mai mare de concursuri pe teme oratorice sau privind puterea de convingere; creșterea competiţiei în rândul studenţilor; ▪ aprofundarea în ore suplimentare, a elementelor din materia predată, care comportă anumite dificultăți, datorită complexității acesteia; ▪ suplimentarea numărului de ore destinate seminariilor; ▪ prezentarea publică a unui număr cât mai mare de proiecte; ▪ majorarea numărului de întâlniri cu practicienii din domeniul de studii; ▪ organizarea mai multor cursuri de specialitate care să contribuie la perfecţionarea limbajului specific; ▪ dezvoltarea unui portal destinat studenţilor din domeniu, structurat în jurul principalelor puncte de interes ale acestora; organizarea mai multor procese simulate.

Dezbaterile organizate în cadrul workshop-ului, desfășurate într-un mediu competiţional care a stimulat spiritului inovativ al participanţilor, au contribuit la clarificarea unor problematici de actualitate privind competenţele dorite și necesare a fi dobândite de către studenți, viitori absolvenți, în vederea optimizării inserției pe piaţa muncii.

 

În cadrul proiectului, pentru dezvoltarea carierei durabile într-o societate bazată pe cunoaştere, Echipa USV-DISSAJ promovează principiile orizontale contribuind la conştientizarea grupului ţintă cu privire la importanţa respectării principiilor orizontale: Inovare şi TIC, Egalitatea de şanse, Dezvoltare durabilă şi Îmbătrânire activă.

Pentru informaţii suplimentare: www.dissaj.usv.ro, dissaj@usv.ro

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Ionel BOSTAN – Responsabil informare, publicitate ÅŸi logistică

 

Comentarile sunt inchise