25 Mai termen limita de depunere a Formularelor 200 si 201

Conform legislatiei in vigoare, Formularele 200 si 201 trebuie depuse la Administratia Judeteana a Finantelor Publice, pana in 25 Mai 2017, pentru veniturile realizate in anul 2016.

Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Formularul 200 reprezinta veniturile realizate din Romania de catre persoanele fizice, fie individual,fie prin asociere, care provin din:

 • activitati independente;
 • transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare;
 • piscicultura si/sau silvicultura;
 • activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
 • cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda;
 • jocuri de noroc;
 • alte surse de venit, pentru care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei.

Formularul 201 reprezinta declaratia privind veniturile realizate din strainatate de catre persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania si de catre persoanele fizice care indeplinesc conditiile art. 59 alin. (2) din Codul fiscal, care realizeaza venituri din strainanate, dar impozabile in Romania. Printre acestea se numara:

 • venituri din activitati de productie, comert sau prestari servicii;
 • venituri din profesii liberale;
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor;
 • venituri din activitati agricole, piscicultura si/sau silvicultura;
 • venituri din premii;
 • venituri din jocuri de noroc;
 • venituri sub forma de dividende;
 • venituri sub forma de dobanzi;
 • castiguri din transferul titlurilor de valoare sau orice alte operatiuni cu instrumente financiare;
 • venituri din pensii;
 • venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala;
 • alte venituri din investitii;
 • remuneratii / indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie / administratori / cenzori si alte venituri similare;
 • venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atat formularul 200 cat si formularul 201 se pot depune in format Electronic, semnate cu certificat digital calificat, pe portalul: e-guvernare.ro sau in format de hartie, fie posta sub forma de scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie direct la organele fiscale competente.

In cazul in care pana la data de 25 mai 2017, contribuabilii obligati la depunerea lor, nu indeplinesc aceasta conditie, vor fi sanctionati cu o amenda cuprinsa intre 50 si 500 lei.

MMExpert ofera servicii contabilitate Cluj complete, ce cuprind inclusiv depunerea declaratiilor catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice.

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.