200 de ani de la nașterea Lui: cine este Bahá’u’lláh?

În toate colțurile lumii au loc serbări în cinstea celei de-a doua sută aniversări a nașterii lui Bahá’u’lláh, fondatorul Credinței Bahá’í. Nenumăratele sărbătoriri locale și naționale ce se adresează tuturor culturilor și segmentelor sociale sunt însuflețite de dorința bahá’ílor de a se uni și de a contribui la progresul lumii. Acesta este mesajul lui Bahá’u’lláh, care a afirmat că aceasta „este ziua în care darurile neasemuite ale lui Dumnezeu au fost revărsate asupra oamenilor, ziua în care harul Său atotputernic a cuprins toate lucrurile create. Se cuvine ca toate popoarele să-și aplaneze neînțelegerile și, în pace și unire desăvârșită, să sălășluiască sub umbra Copacului grijii și bunătății Sale duioase.”

Sărbătoririle bicentenarului gravitează în jurul unui concept central din Credința Bahá’í – serviciul în slujba omenirii. Iar acest serviciu nu înseamnă numai acele „acțiuni întâmplătoare” pe care indivizii le pot iniția în mod spontan în orice moment, ci și activitățile care se dezvoltă la nivelul vecinătăților și răspund nevoilor acelor oameni. Aceste activități implică educația spirituală și morală a copiilor, împuternicirea tineretului, întâlnirile care îi aduc pe oameni laolaltă în rugăciune, precum și cercurile de studiu care contribuie la construirea competențelor și abilităților în vederea servirii. Iar frumusețea acestor activități stă în faptul că ele sunt deschise tuturor – celor de orice confesiune religioasă, ca și celor fără nicio religie.

Poate cel mai uimitor lucru este că spațiul de desfășurare al majorității activităților acestei comunități în plină dezvoltare este la nivel local și chiar de vecinătate. Bahá’u’lláh a spus că „toți oamenii au fost creați pentru a duce mai departe o civilizație în continuu progres” și acest adevăr este reflectat în eforturile indivizilor care încearcă cu adevărat să facă diferența în sânul comunității lor. Când îi aduci pe oameni laolaltă cu un scop anume – și nu doar pentru festivaluri și distracție –, aceasta capătă o mare forță și o mare vizibilitate într-un cadru mai restrâns.

Dar cine este Bahá’u’lláh? Născut la 12 noiembrie 1817 în Teheran, capitala Iranului, Bahá’u’lláh a fost fiul unui distins dregător la curtea Șahului. Încă din copilărie, El a demonstrat calități și o înțelepciune ieșite din comun. În loc să preia înalta poziție de la curte a tatălui său, Bahá’u’lláh Și-a dedicat timpul ajutorării celor asupriți, bolnavi și sărmani, ajungând curând să fie cunoscut drept un apărător al dreptății. A continuat să se dedice inspirării și educării tuturor oamenilor.

Bahá’u’lláh, despre care bahá’íi cred că este Mesagerul lui Dumnezeu pentru ziua de azi și împlinirea profețiilor religiilor din trecut, a proclamat unitatea lumii omenești și a propovăduit că toți suntem creați și hrăniți de un singur Dumnezeu. El a promovat principii precum egalitatea dintre bărbați și femei, abolirea prejudecăților, armonia dintre știință și religie și necesitatea educației universale. A explicat că toate religiile au aceeași sursă și sunt progresive prin natura lor; învățăturile lui Dumnezeu pentru ziua de azi sunt potrivite condițiilor și nevoilor unei omeniri care se apropie acum de vârsta maturității. Regii din Răsărit și clericii din Iran s-au ridicat împotriva lui Bahá’u’lláh, persecutându-L, batjocorindu-L și punându-L în lanțuri. În continuare, a fost exilat din Iran la Bagdad, apoi mai departe, în Turcia, și, în final, a fost întemnițat în orașul-închisoare Akká din Israel, unde a trecut la cele veșnice în 1892.

Deși inamicii Lui au făcut totul pentru a-I micșora măreția, renumele și influența lui Bahá’u’lláh au crescut de la o zi la alta. A suferit fără nicio răsplată, însă învățăturile lui de iubire, pace și transformare continuă să inspire milioane și milioane de locuitori ai Pământului. Bahá’íi și strădaniile lor de construire a comunității pot fi găsiți în fiecare țară a lumii.

Aceste învățături nu se adresează doar unui număr limitat de aleși, așa cum sărbătorile prilejuite de bicentenar nu sunt numai pentru bahá’í. Sunt o ocazie pentru toată lumea să poarte conversații, să colaboreze și să învețe cum să exploateze atuurile fiecăruia. În fiecare loc și la fiecare nivel, procesele vieții se bazează pe unirea, nu pe dezbinarea noastră. Bahá’u’lláh afirmă că „bunăstarea omenirii, pacea și securitatea ei nu sunt posibile decât dacă și doar atunci când unitatea ei este ferm stabilită.” Acest mesaj de unitate și planurile pentru atingerea lui implică mult mai mult decât evitarea războiului sau ca oamenii „să fie amabili între ei”. Este o chemare către un nivel mult mai înalt de funcționare. Și, potrivit comunității bahá’í, totul începe cu familiile noastre, cu vecinii, colegii și prietenii.

Dacă sunteți interesați să aflați mai multe, aruncați o privire pe http://bahai.org.ro – și/sau contactați Secretariatul Național la asn.romania@gmail.com

(Traducere a unui articol de Genevieve Seri apărut în Huffingtonpost, Regatul Unit)

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.