10 elevi ai anului II, specializarea asistent medical generalist, efectuează practica în Spania, totul prin programul Erasmus+

Şcoala Postliceală Sanitara Slatina, continuă  să desfăşuare activităţile din cadrul   proiectului „Mobilități europeane – Poartă de acces pentru piața muncii a asistenților medicali”. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 – VET, cu un grant de 52.690 euro.

În perioada 05 mai – 25 mai 2019, 10 elevi de la specializarea asistent medical generalist anul II, de la Școala Postliceală Sanitară Slatina vor desfășura un stagiu de practică la clinica LUQUELARA Los Tulipanes La Chana, din Granada, Spania.

Pe parcursul celor 3 săptămâni, participanții vor efectua stagiul în clinica Los Tulipanes La Chana, stagiu ce este parte componentă a modulelor M33 Reumatologie și nursing în reumatologie (36ore), M37 Boli metabolice, de nutriție și nursing specific (36ore) și M38 Nutriție și dietetică (18ore), totalizând un număr de 90 ore de stagiu clinic.

Stagiile de pregătire practică europene au drept scop dezvoltarea principiilor și deprinderilor practice, necesare în profesia de asistent medical, contribuie la o bună corelare a competențelor elevilor cu cerințele angajatorilor și constituirea unui parteneriat consolidat între școala noastră și unitățile medicale din Europa.

Participarea elevilor în acest demers European le oferă acestora șansa de a dobândi cunoștințe, abilități și competențe practice care sa-i ajute în acumularea de experiență necesară pe o piață a muncii deschise, contribuind la inserția lor în societate în calitate de membrii activi și productivi.

Școala Postliceală Sanitară Slatina, este fondată în anul 1991 și reprezintă o importantă instituție de învățământ din județul Olt ce activează în domeniul ”sănătate și asistență pedagogică” și este la cel de-al 4-lea proiect implementat prin programele Leonardo da Vinci și Erasmus + finanțate de Comisia Europeană.

Grigore Ileana – responsabil proiect                                       Școala Postliceală Sanitară Slatina

ileana_grigore11@yahoo.com                                                    https://sanitaraslatina.ro/

Comentarile sunt inchise